האם כאשר מועמדת חדשה לעבודה מסתירה את העובדה כי היא בהריון זה מעיד על חוסר יושרה וחוסר אמינות שלה ?

היום נדבר על מועמדת חדשה לעבודה שלא התקבלה לעבודה מאחר שלא סיפרה למעסיק כי היא בהריון. העובדה כי המועמדת החדשה לעבודה בהריון התגלה/ נודע בזמן בדיקת פוליגרף.

תחילה אזכיר כי בעבר כבר כתבתי בפורום עבודה בנושא האם העובדים חייבים לעבור בדיקת פוליגרף במקום העבודה.

בנוסף הרחבתי בסוגייה האם כאשר עובד מסרב לעבור בדיקת פוליגרף במקום העבודה, האם המעסיק יכול ללמוד מכך כי העובד מסתיר את האמת וכתוצאה מכך האם המעסיק רשאי לפטר את העובד מבלי לשלם לו פיצוי פיטורים.

בנוסף התייחסתי בפורום עבודה לסוגיה של אפליה של נשים בהריון והחקיקה הרלוונטית וכתוצאה מכך מתן פיצוי כספי לעובדת בהריון.

היום נדבר בפורום עבודה מה קורה כאשר המעסיק מחייב את המועמדת החדשה לעבודה לעבור בדיקת פוליגרף כאשר בבדיקת הפוליגרף נחשפת העובדה כי היא בהריון ולא סיפרה למעסיק בראיון העבודה על כך.

אי קבלה לעבודה בגלל הריון

האם מועמדת לעבודה צריכה לספר בראיון העבודה שהיא בהריון?

בקצרה אומר כבר עכשיו כי בית הדין לעבודה קבע כי מאחר שהמועמדת החדשה לעבודה לא סיפרה בראיון הקבלה לעבודה על היותה בהיריון בחודש ה 3 ולכן לא התקבלה לעבודה כפי שדרש המעסיק הינה אפליה פסולה המנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

אפליה בשל היותה בהיריון – מזכה את המועמדת החדשה לעבודה בפיצוי כספי בגין נזק לא ממוני, שהועמד בנסיבות העניין על סך של 30 אלף ש"ח.

אומר גם כי המעסיק לא הרים את הנטל להוכיח כי אפליית המועמדת החדשה לעבודה מתחייב מאופי המשרה אשר הוצעה לה.

האם כאשר מועמדת חדשה לעבודה מסתירה את העובדה כי היא בהריון זה מעיד על חוסר יושרה וחוסר אמינות שלה ?

אומר בכנות כי במצב השורר בשוק העבודה כיום מהניסיון שלי עם עובדות שניסו להתקבל למקום העבודה ובתמימות סיפרו כי הן בהריון – המעסיק אמר להן בפנים ובמפורש כי הוא לא מגייס נשים בהריון והוא מחפש משהי שניתן להכשיר אותה לטווח ארוך בשיטה של שגר ושכח ולכן לא קיבל אותן לעבודה.

לא פלא כי נשים רבות לא מספרות את העובדה כי הן בהריון ואף מסתירות את העובדה הזו בשל חשש כי רק בשל היותן בהריון לא יתקבלו לעבודה.

מעניין לציין כי במקרה עליו סיפרתי היום מומחה הפוליגרף שבדק את המועמדת החדשה לעבודה שלא סיפרה למעסיק שהיא בהריון בחודש ה 3 והדבר התגלה במהלך הבדיקה אמר כדלקמן:

לשיטתו של בודק הפוליגרף היות והמועמדת החדשה לעבודה לא סיפרה בראיון הקבלה לעבודה אצל המעסיק שהיא בהריון, היא למעשה הסתירה את דבר הריונה מה שמעיד על חוסר יושרה וזה דבר שמראה על חוסר אמינות של אדם.

לכן קבע בודק הפוליגרף כי מהימנותה של הנבדקת תואמת חלקית את דרישות התפקיד המוצע.

במקרה דנן חשוב להסביר גם כי המועמדת דנן עברה שבוע התלמדות ונקבע לה סידור עבודה לשבוע שאחרי בדיקת הפוליגרף ששם נחשף כי היא בהריון.

התנכלות לעובדת בהריון

לסיכום אומר כי אסור להפלות נשים בקבלה לעבודה על רקע הריון הדבר נגועה באפליה אסורה.

אני מפנה לסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות הקובע כי לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון… בכל אחד מאלה :קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה…

אציין במאמר מוסגר כי מעסיקים רבים מנסים לטעון כי במקרה של אפליה בעבודה על רקע הריון קיים החריג לחוק סעיף 2(ג) הקובע כי אין רואים אפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאופיים או ממהותם של התפקיד או המשרה.

אבל עדיין הנטל הוא על המעסיק להוכיח כי במקרה של הימנעות לקחת לעבודה אישה בהריון פעל שלא בניגוד לחוק ואת זה לא קל להוכיח אומר כבר עתה.

אז לא חייבים לספר בכלל שהמועמדת החדשה לעבודה היא בהריון למעסיק ?

פה ישנה טעות נפוצה של נשים בהריון כאשר הן עוברות ראיון עבודה, ישנן כאלה שלא מספרות כלל למעסיק כי הן בהריון גם לא בחודש ה – 6.

אסביר כי עובדת בהריון צריכה לספר למעסיק של דבר היותה בהריון בחודש ה – 5 ולא קודם לכן.

הדבר נכון גם על מועמדת חדשה לעבודה כאשר היא נמצאת בחודש ה – 5 להריונה.

אומר גם כי ישנו חריג שרבים לא מכירים אותו והוא כי במקרים מסוימים עובדת / מועמדת חדשה לעבודה צריכה להודיע לפני החודש ה -5 על היותה בהריון וזאת כאשר ההיריון רלוונטי למשרה המוצעת למשל בשל הסיבה כי העבודה יכולה לסכן את העובר כגון לחץ נפשי ו/או פיזי חריג, חומרים מסוכנים ועוד…

חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום.

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי – פיצוי פיטורים

התקף לב בזמן עבודה פיצוי כספי ביטוח לאומי פורום תאונת עבודה

מה קורה אם המעביד לא הפריש לקרן פנסיה ו/או הפריש באיחור ניכר – האם יש קנס למעסיק ?

איך אני מקבל דמי אבטלה בתקופת הקורונה בלי לחכות 90 יום

האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

מה עושים כאשר המעסיק לא רוצה לשלם שעות נוספות ? | פיצויים על שעות נוספות

אישור מחלה פיקטיבי | נופש או לימודים בזמן חופשת מחלה | פורום תאונת עבודה

האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

המעסיק עוקב אחרי בעבודה מה עושים | פרטיות בעבודה מה מותר ואסור

התקף לב שנגרם בעקבות סכסוך בעבודה מזכה אותך בפיצוי

האם מותר לחייב עובד ו/או מועמדים חדשים לעבודה בבדיקת פוליגרף ?

הטרדה מינית בעבודה פיצוי כספי ללא הוכחת היקף הנזק