גם במקום עבודה חדש מגיע לך לקבל שעת הורות / הנקה | זכויות עובדים | פורום תאונת עבודה

פנתה אלי אמא טריה שהתלוננה כי המעסיק שלה מסרב לספק לה שעת הנקה / שעת הורות.

בטענה כי היא עובדת חדשה וטרם נצבר לה וותק במקום העבודה ולכן לא מגיע לה לקבל שעת הנקה או כפי שהיום קוראים לזה שעת הורות.

שמעתי כבר על מעסיקים הטוענים כי לעובד לא מגיע לקבל הפרשות לפנסיה ו/או דמי מחלה אבל על מקרה שבו לא מגיע לאמא טריה לקבל שעת הורות רק כי היא עובדת חדשה – על זה עוד לא שמעתי.

לפני שאסביר את עמדתי בנושא שעת הנקה / שעת הורות והתנאים לקבלה, אציין כבר עכשיו כי גם לגברים מגיע לקבל שעת הורות נוכח העובדה כי המחוקק מעוניין לצמצם את הפערים בין גברים לנשים ולקדם שוויון במימוש ההורות בין בני הזוג.

בנוסף אומר גם כי האמא הטריה התלוננה בפני על העובדה כי המעסיק שלה אפשר לה לשאוב חלב אבל את זה היא עשתה על חשבון זמן ההפסקה שלה ולא על חשבון שעת ההנקה / שעת ההורות.

שעת הורות לעובד ולעובדת

להמשיך לקרוא גם במקום עבודה חדש מגיע לך לקבל שעת הורות / הנקה | זכויות עובדים | פורום תאונת עבודה