האם מחשבים בונוסים ועמלות של עובד כאשר מפרישים לפנסיה ופיצוי פיטורים

היום נעסוק בפורום בשאלה האם רכיב בונוס ועמלות מהווה חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב הפרשות לפנסיה ולרכיב הפיצויים לעובד שעובד עם עמלות או/ בונוסים המופיעים בתלוש השכר.

בדרך כלל רכיב בונוס או עמלות מופיע בתלוש השכר בנוסף לרכיב שכר בסיס.

לעיתים רכיב בונוס עמלות משתנה בתלוש השכר של העובד מחודש לחודשו ולעיתים נותר קבוע בדיוק כמו רכיב שכר הבסיס המופיע בתלוש השכר.

טל רבי עורך דין
האם רכיב בונוס מהווה חלק מהשכר הקובע

להמשיך לקרוא האם מחשבים בונוסים ועמלות של עובד כאשר מפרישים לפנסיה ופיצוי פיטורים