הפרת הבטחה להעלאת שכר עבודה מה עושים ? | פורום דיני עבודה

היום בפורום דיני עבודה נדבר על סיטואציה מוכרות שבה המעסיק מבטיח לעלות שכר לעובד בהתקיים תנאי מסוים למשל תקופת וותק ו/או שיפור ביצועים עסקים מסוימים ובפועל כאשר הגיעה העת לקיים את התחייבות – נמנע המעסיק לעלות את שכר העבודה של העובד.

מה צריך לעשות העובד החפץ בהעלאת השכר המובטחת בהתאם לסעיף העלאת שכר בהסכם ההעסקה?

אספר על מקרה קלאסי שהגיע למשרדי – התגלו חילוקי דעות בין העובד למעסיק לגבי פרשנות התכתבויות באפליקציית whatsapp בין הצדדים אשר היו סוג של תחליף להסכם העסקה מסודר ורשמי כפי שמחייב החוק.

בהודעות ההתכתבות הנ"ל הייתה התייחסות מפורשת להעלאת שכר עם השלמת ותק של חצי שנה עבודה במקום העסק.

מעסיק נמנע מלעלות שכר עבודה בהתאם להסכם העסקה – משמע הפרת הבטחה להעלאת שכר עבודה מה עושים ?

במקרה זה המעסיק לא רצה לעלות שכר עבודה לעובד בטענה כי תנאי בהסכם העסקה המאולתר שלהם, לשיטתו טרם התקיים, וכי הוא צריך לקבל אישורים לקיום התנאי ואלה יתקבלו בעתיד הלא נודע על ידי דרג ניהולי בכיר יותר.

העובד טען כי התנאי להעלאת שכר התקיים, רשום בהודעת whatsapp "ברחל ביתך הקטנה" כי לאחר חצי שנה עבודה במקום העסק מגיע לעובד אוטומטית תוספת שכר לשעתי שלו.

לכן העובד דרש כי ישלמו לו את התוספת המובטחת ללא דיחוי נוסף.

המקרה הזה באמת היה קל שכן המעסיק פשוט לא רצה לקיים את הבטחתו ופשוט אמר אם העובד מעוניין לחפש עבודה אחרת מוזמן הוא להתפטר… לאחר דין ודברים ניאות המעסיק לקיים את הבטחתו והעלאה שכר לעובד גם רטרואקטיבית וגם לעתיד.

ישנם מקרים קצת יותר מורכבים כאשר פירוש הסכם העסקה לעניין העלאת שכר עבודה לעובד מִשְׁתַּמֵּעַ לִשְׁנֵי פָּנִים ואז נשאלת השאלה איזה פירוש יש ליתן להסכם ההעסקה ?

פירוש המטיב עם העובד או זה שמטיב עם המעסיק ?

הבטחה בהסכם העסקה להעלאת שכר עבודה שלא קוימה על ידי המעסיק

להמשיך לקרוא הפרת הבטחה להעלאת שכר עבודה מה עושים ? | פורום דיני עבודה