האם ניתן לבטל פיטורים בטענה כי אינם הוגנים הנובעים ממניעים פסולים ?

היום אנחנו נדבר בפורום עבודה על פיטורים של עובד בחוסר תום לב מובהק מתוך התנכלות עקב מניעים פסולים מצד המעסיק – האם וכיצד ניתן לבטל פיטורים אלה אם בכלל.

בקצרה אומר כי לצערי הדרך הקלאסית להזיז עובד מכיסאו כאשר יש רצון גם להימנע מלהפריש כספים להם זכאי העובד למשל כגון פיצוי פיטורים בונוסים ועוד… היא על ידי "תפירת תיק לעובד" מה שמוביל לסיום עבדותו של העובד בחברה ועל הדרך שולל מהעובד זכויות להם הוא זכאי מכוח הסכם העסקה או הדין.

אתם שואלים האם הדבר אכן קיים במחזותינו האם במאמת מפטרים עובדים ממנעים זרים ?

תופרים תיק עובד ומפטרים אותו בשל מניעים זרים
תופרים תיק עובד ומפטרים אותו בשל מניעים זרים

להמשיך לקרוא האם ניתן לבטל פיטורים בטענה כי אינם הוגנים הנובעים ממניעים פסולים ?