אובדן כושר מס הכנסה | מיסוי תשלומים המתקבלים מביטוח אובדן כושר עבודה

היום אנחנו נדבר על מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כסף שאת או אתה מקבל מחברת הביטוח בגין תאונת העבודה – חייב במס !

אלה שאומרים כן ברור ניתן לפרוס מיסוי בגין כספים שהתקבלו מפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה עד 6 שנים – אני אומר אחרת ! לגשתי ניתן לפרוס גם מעל 6 שנים שזה אומר גם ל 20 שנה לצורך הדוגמה.

מי שלא יודע ניתן להגיש בקשה לפקיד השומה – לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה.

אלה שאומרים לי: ״ עו״ד טל רבי אומנם אתה מגיע ממשרד האוצר ויש לך תואר שני במשפטים אבל אתה פשוט לא בקיא בחומר כי לא קראת את הוראות המנהל הקובע כללים לפריסה בחוזר כזה או אחר הקובעים מפורושות את הנהול ואפשרויות הפריסה ״.

אני אומר בתגובה כי כן קראתי את הכללים והחוזרים של המנהל ומכיר היטב את ההוראות הפנימיות אבל נהלים אלה מחייבים את הפקידים ולא את הלקוחות שלי וכן לדעתי המנהל רשאי לסטות מההנחיות הפנימיות שקבע לעצמו – מעניין לציין כי תימוכין לגישתי מצאתי גם בפסיקה שאחשוף בהמשך.

לגבי הלקוחות שלי חל החוק ופסיקת בית המשפט ומכוחו אני אומר שוב כי כן ניתן לפרוס גם ל 20 שנה תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

מיסוי תשלומים המתקבלים מביטוח אובדן כושר עבודה

♠האם אני הולך לבסס את טענותי בדבר אפשרות פריסה מעל 6 שנים של כספים שהתקבלו מפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה באסמכתאות  – התשובה היא כן ! קריאה מהנה !

להמשיך לקרוא אובדן כושר מס הכנסה | מיסוי תשלומים המתקבלים מביטוח אובדן כושר עבודה