האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

במסגרת תביעה שהגשתי בשם הלקוח שלי נגד המעסיק שלו בבית הדין לעבודה, טען המעסיק בפני בית הדין לעבודה כי יש טעות בשכר לעובד וכי העובד צריך להחזיר לו כספים בגין תשלום ביתר.

⇐ למעשה טען המעסיק כי כל חיוב שיוטל עליו יש לקזז למול התשלום ביתר ששולם לעובד.

לדוגמה: אם בית הדין לעבודה יקבע כי על המעסיק לשלם פיצוי פיטורין לעובד ולהשלים כספים בגין פדיון דמי חופשה אזי כספים אלה יש לקזז למול כספים שכביכול שולמו לעובד ביתר עקב טעות.

 

במקרה ההוא בסופו של דבר הלקוח שלי בחר לסיים את התביעה נגד המעסיק בפשרה כאשר המעסיק ויתר על טענתו לקיזוז כספים המגיעים לו כביכול מהעובד והסכים לשלם את המגיע לעובד בתשלומים חודשים שווים.

במאמר מוסגר אספר כי כאשר אני מייצג מעסיקים ולא עובדים, בתביעות גדולות אני בדרך כלל משתדל לקדם הסכם פשרה שבו ניתנת למעסיק האפשרות לפרוס את החוב לעובד בתשלומים וכך למעשה אין פגיעה ישירה בתזרים המזומנים של העסק וכן המוניטין העסקי למול נותני אשראי וייתר צדדי ג' לא נפגע שכן הצלחנו למנוע פסק-דין.

אבל שאלה חשובה אחת נותרה על כנה – האם המעסיק יכול בכלל לדרוש כסף בחזרה בסיום יחסי עובד מעביד ?!

לדעתי המקצועית כאשר המעסיק טוען במסגרת כתב ההגנה כאשר העובד כבר הגיש נגדו תביעה בבית הדין לעבודה ו/או במהלך הדיונים בבית הדין לעבודה לזכות הקיזוז – דהינו כי יש טעות בשכר לעובד וכי העובד צריך להחזיר לו כספים בגין תשלום ביתר ולכן יש לקזז כספים אלה מכל פיצוי שיפסק לעובד – כל הטיעון הזה פשוט לא נראה טוב.

במיוחד כאשר לא מדובר במחדל נקודתי בחודש מסוים אלא כאשר "טעות" זו חוזרת על עצמה לכל אורך תקופת ההעסקה והסיבה היא כי התשלום ביתר הזה יכול פשוט להיחשב כהטבה לעובד מעבר למוסכם בכתב בהסכם העבודה בין הצדדים.

לא טעות בתשלום יתר ⇐ אלא הטבה ⇐ תגמול פר – אקסלנס לעובד.

בנוסף לא ניתן להתכחש למועד שבו נטענת טענת הטעות בתשלום ביתר לעובד ונדרש הקיזוז על ידי המעסיק.

כאשר המעסיק מגלה כי שילם ביתר לעובד בזמן יחסי עובד מעביד והיחסים תקינים בין הצדדים הדבר יכול ללמד מהנסיבות על טעות אנוש לגיטימית.

כאשר המעסיק מגלה את התשלום ביתר ששולם לעובד בזמן יחסי עובד מעביד בין הצדדים אבל כאשר בין הצדדים שוררים יחסים עכורים – זה יכול להתפרש כניסיון להתנקם בעובד או ללחוץ אותו נפשית וכלכלית לטובת אינטרסים כאלה ואחרים.

הרי בנקל טענת הקיזוז בגין תשלום יתר יכולה לשמש ככלי לחץ לא לגיטימי נגד העובד.

אבל כאשר המעסיק מגלה את הטעות של התשלום ביתר לעובד רק כאשר כבר הסתיימו יחסי עובד מעביד והעובד תבע את המעסיק בבית הדין לעבודה – זה כבר מראה לדעתי על משהו מאוד מגמתי שגם השופטים יהיה להם קשה להתעלם מכך, אבל שוב כל מקרה יש לבדוק לגופו.

לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בבית הדין הארצי לעבודה כאשר השופטים התייחסו למועד שנטענה טענת הטעות בתשלום יתר לעובד יחד עם הדרישה לקיזוז על ידי המעסיק :

אשר לטענת הקיזוז שהעלתה החברה ביחס לימי עבודה חלקיים אשר שילמה בעדם יום עבודה מלא – אכן ב"כ החברה העלה טענה זו כבר במהלך הדיון המוקדם אך היא לא הועלתה כדבעי במסגרת כתבי הטענות (למעט בסיכומים). בין כך ובין כך דין טענה זו להידחות.

מסקנות לסיכום – תשלום לעובד ביתר וזכות הקיזוז של המעסיק

אם המעסיק טוען לטעות בתשלום לעובד במסגרת כתב ההגנה ו/או במסגרת הדיון המתקיים בבית הדין לעבודה – דהינו המועד המאוחר מכל החלופות שמטיבות עמו – אז הרי הדבר יכול להתפרש מהנסיבות כהסכמה של המעסיק / החברה לשלם ביתר לעובד.

ולכן הדבר שקול להטבה שהחברה / המעסיק לא יכול לדרוש בחזרה.

המלצתי החמה למעסיק כי הוא לא יטען באופן סתמי טענה של טעות בחישוב השכר של העובד  ויבקש לקזז אותה מכל סכום המגיע לעובד, אלא יתמוך טעות בתשלום יתר לעובד בעובדות, אסמכתאות וכן גם בתצהיר של כל המעורבים בטעות זו למשל: חשב שכר, רו"ח של החברה, מנהל החברה, מנהל ישיר של העובד ועוד…

בנוסף מעסיק יקר ממליץ לך בחום ללמוד כי אם יש לך חוב כלשהו לעובד למשל כאשר לא שלמתה לו הפרשות כסדרם לקרן הפנסיה או דמי הבראה ועוד… תסדיר תשלום זה עוד טרם בכלל הגשת את כתב ההגנה שלך לבית הדין לעבודה !

הרי הטענה של קיזוז למול תשלום המגיע לעובד למשל בגין חובת הפרשה לקרן פנסיה – לדעתי האישית היא אבסורדית כשלעצמה.

בטיעון זה ניתן ללמוד הודאה של המעסיק כי אכן מגיע תשלום לעובד למשל בגין אי הפרשות לקרן הפנסיה וזה רק מחזק את הנחיצות שבהגשת התביעה של העובד בבית הדין לעבודה על מנת לקבל את הכסף המגיע לו ומחליש את הטיעון של המעסיק לעניין הטעות שפתאום התגלתה  לעניין תשלום בעודף.

כלל אצבע: אם מגיע שכר לעובד – יש לשלמו לאלתר ולהשאיר את ההתדיינות המשפטית רק לנושאים שבאמת במחלוקת.

בנוסף מעסיק יקר תזכור כי להתדיין בבית המשפט זה לא כלכלי לך לא רק משום שזה יכול לפגוע במוניטין העסקי שלך וגם באשראי החוץ בנקאי של העסק זה פשוט גוזל זמן וכסף מיותר.

 

ראה גם מאמרים הבאים שכתבתי העוסקים בחובות וזכויות של מעסיקים ועובדים כדלקמן:

התקף לב שנגרם בעקבות סכסוך בעבודה מזכה אותך בפיצוי

גם במקום עבודה חדש מגיע לך לקבל שעת הורות / הנקה | זכויות עובדים

אישור מחלה פיקטיבי | נופש או לימודים בזמן חופשת מחלה | פורום תאונת עבודה

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

המעסיק עוקב אחרי בעבודה מה עושים | פרטיות בעבודה מה מותר ואסור

התקף לב בזמן עבודה פיצוי כספי ביטוח לאומי פורום תאונת עבודה

חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום – בהצלחה.

תגובה אחת בנושא “האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה”

סגור לתגובות.