האם ניתן לדרוש מהמעסיק כי בגין רכיב עמלה או פרמיה ממכירות יפרשו כספים לפנסיה פיצוי פיטורים ולקרן השתלמות

שאלת השאלות אצל עובדים אשר מתוגמלים לפי הצלחה / יעדים / בונוסים – מאיזה שכר מפרשים לקרן הפנסיה ו/או לקרן השתלמות והאם צריך להפריש לפנסיה ופיצוי פיטורים על בונוס ועמלות ?

העובדים שואלים אותי בדרך כלל האם ניתן לדרוש כי רכיב עמלת המכירות המתוסף לשכרו של עובד ומהווה חלק משמעותי מהשתכרותו הכוללת – בגין רכיב עמלת המכירות יועברו תשלומים להסדרי ביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות ?

וכן אומר ישר כי מקרים אלה מגעים לא פעם לבית הדין לעבודה היות ובדרך כלל מדובר בהרבה כסף בעיקר בראיה רוחבית כאשר יש מוקד שלם של נציגי מכירות המתוגמלים לפי הצלחה בסגירת עסקאות ולכן נשאלת השאלה האם המעסיק מחויב בהפרשות סוציאליות בגין עמלות ו/או פרמיות.

מה גם שיש לזכור כי עובדים המתוגמלים לפי הצלחה, השכר שלהם בדרך כלל גבוהה משמעותית מיתר העובדים בארגון.

האם צריך להפריש לפנסיה ופיצוי פיטורים על בונוס ועמלות טל רבי עורך דין
האם צריך להפריש לפנסיה ופיצוי פיטורים על בונוס ועמלות טל רבי עורך דין

המעסיק אומר לי בדרך כלל במשרד שלי כאשר הוא מקבל תביעה מעובד לעניין הפרשות לא תקינות לפנסיה ולקרן השלמות, מכל 15 עובדים רק 3 במקסימום יגישו תביעה ואיתם נסגור פשרה אחרי שנתיים של ניהול תיק – משמע גם הרווחתי אשראי עסקי זול / הלוואה וגם בסוף שילמתי פחות.

את הגישה הזו קשה לקבל מלבד העובדה כי זה לא מוסרי וחוקי להלין שכר של עובדים זה גם מגדיל את שיעור החשיפה של המעסיק לתביעות מצד יתר העובדים משמעותית.

תביעה של 2 או 3 עובדים יכולה להתפשט כמו אש בשדה קוצים וגם העובדים האחרים יגישו תביעות ״משוכפלות״ של החברים שלהם מה שיפגע בתזרים המזומנים של העסק וביכולת גיוס האשראי שלו ובסופו של דבר גורם לא פעם לסגירת העסק בפועל.

סיפור מהשטח שהגיע לפתחו של בית הדין לעבודה, העובדות תבעו רשת בתי מלון בפריסה ארצית. העובדות הועסקו במשרות חלקיות במוקד המכירות הטלפוני של רשת בתי המלון בתפקיד של "מוכרניות" המשווקות חבילות נופש במלונות הרשת.

שכרן של העובדות הורכב משכר יסוד שעתי ומרכיב נוסף שכונה בתלושי השכר "עמלות" ואשר מהותו הייתה שנויה במחלוקת.

רשתי בתי המלון העבירה תשלומים בגין העובדות, החל מהחודש השביעי לעבודתן, לקרן פנסיה מקיפה ובחלוף שנתיים מתחילת עבודתן העבירה גם תשלומים לקרן השתלמות.

התשלומים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות הועברו מלכתחילה מרכיב שכר היסוד בלבד.

רק בסמוך לסיום עבודתן של העובדות, הועברו תשלומים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות גם מרכיב העמלות, זאת בעקבות סיכום דברים בין רשת בתי המלון לבין נציגות העובדים.

מה פוסק בין הדין לעבודה אתם שואלים באשר לדרישה כי רכיבי עמלה ממכירות יועברו לפנסיה ולקרן השתלמות ?

בקצרה אומר כי בית הדין מכיר בזכות של העובדים לדרוש כי יופרשו כספים לקרן פנסיה ולקרן ההשלמות גם מרכיב העמלות ולא רק מהשעתי וכך הוא פוסק:

העמלות שולמו לעובדות מידי חודש בחודשו "על בסיס תפוקה אישית בהתאם להיקף המכירות שביצעו" וכי היקפן עמד במרבית חודשי העסקתן על שליש עד מחצית מהשכר ששולם להן.

בנסיבות אלה נפסק כי רכיב העמלות מהווה חלק משכרן לצורך ביצוע הפקדות הן לקרן פנסיה והן לקרן השתלמות.

אומר כבר עכשיו כי לעניין מועד העברת הכספים לקרן הפנסיה לעובדת דהינו בוצעו הפרשות לקרן הפנסיה שלה רק מהחודש השביעי.

בית הדין הורה למעסיקה להפריש רטרואקטיבית כספים לקרן הפנסיה עם תחילת העבודה של הועבדת בגין 6 חודשים שלא היו הפרשות לעובדת.

על מנת ללמוד טוב יותר על הזכויות של העובדים בענף המלונאות ניתן לראות את הסרטון הבא אשר מסביר איך צריך לחשב הפרשות לפנסיה וגם לדמי הבראה.

בסרטון אני מסביר כיצד נכון להפריש כספים לקרן הפנסיה של העובד בענף המלונאות כאשר הרכבים הכוללים תגמולי מעסיק ועובד ופיצוי פיטורים.

הדגש בסרטון הוא על עובדים בענף המלונאות שגילם הוא מעל 30 שנה שטרם תחילת העבודה בבית המלון לא הייתה להם פנסיה פעילה.

אני טוען כי יש להפריש לעובדים אלה הפרשות פנסיוניות כבר מהיום הראשון שלהם להעסקה בבית המלון ולא החל מהחודש ה- 7 כאשר במהלך הסרטון הוא מפנה להוראות החוק הרלוונטיות לביסוס טענותיו.

אני גם מסביר כי בפועל לא נכון לעשות הבדלה בין עובדים בהתבסס על הגיל שלהם וכי יש לדאוג להפרשות סוציאליות גם לעובדים שגילם נמוך מ שנה30 אם כי ניתן לעשות זאת רטרואקטיבית.

בסרטון יש גם הסבר מה קורה כאשר מעסיק לא מפריש כספים לעובד בענף המלונאות לקרן הפנסיה במועד הקבוע בחוק ולאיזה סנקציה הוא חושף את עצמו בגין מחדל זה.

בנוסף בסרטון הוסבר כי יש להפריש לדמי הבראה לעובדים בענף המלונאות החל מהחודש ה 10 ולא כעבור שנה. הוסבר גם כמה בדיוק יש לשלם בגין כל שנת הבראה לעובד בענף המלונאות וכיצד עושים את החישוב בפועל.

חשוב להדגיש כי הסרטון הזה הוא ברמה מתקדמת יותר בהשוואה לסרטון הקודם שצולם העוסק גם הוא בהפרשות פנסיוניות ופיצוי פיטורים.

לכן מומלץ תחילה לראות את הסרטון הקודם ששם יש הסבר פשוט ומסודר כמה בדיוק צריך להפריש לעובד לפנסיה ופיצוי פיטורים ומתי משלמים את היתרה לפיצוי פיטורים.

בנוסף יש הסבר על סעיף 14 והמשמעות שלו על הפרשות מעסיק לפיצוי פיטורים. 🤔

בואו נדבר לרגע על פנסיה ופיצוי פיטורים | הלנת פיצויי פיטורים