האם מחשבים בונוסים ועמלות של עובד כאשר מפרישים לפנסיה ופיצוי פיטורים

היום נעסוק בפורום בשאלה האם רכיב בונוס ועמלות מהווה חלק מהשכר הקובע לצורך חישוב הפרשות לפנסיה ולרכיב הפיצויים לעובד שעובד עם עמלות או/ בונוסים המופיעים בתלוש השכר.

בדרך כלל רכיב בונוס או עמלות מופיע בתלוש השכר בנוסף לרכיב שכר בסיס.

לעיתים רכיב בונוס עמלות משתנה בתלוש השכר של העובד מחודש לחודשו ולעיתים נותר קבוע בדיוק כמו רכיב שכר הבסיס המופיע בתלוש השכר.

טל רבי עורך דין
האם רכיב בונוס מהווה חלק מהשכר הקובע

האם יש להפריש כספים בגין בונוסים בתלוש השכר ו/או עמלות מכירה להפרשות פנסיוניות

השאלה המתבקשת היא על איזה רכיב שכר מפרישים לפנסיה והאם בונוס קבוע נכלל בפנסיה ופיצוי פיטורים – אומר כבר עתה כי על השאלה הזו בדרך כלל יש 2 תשובות.

המעסיק בדרך כלל טוען כי אין להפריש כספים לקרן הפנסיה ופיצוי פיטורים בגין עמלות מכירה ו/או בונוסים קבועים או משתנים היות והאם משולמים בהתאם ליעדי עבודה ומשכך לא מזכים את העובד בתשלומים עודפים.

העובד בדרך כלל טוען בסיום יחסי עובד מעביד כי מגיע לו לקבל הפרשות לפיצוי פיטורים ולפנסיה מהבונוסים או העמלות המופיעות בתלוש השכר שכן זה הווה את השכר שלו בפועל.

מה אומר החוק לסוגיה של הפרשות כספים בגין בונוסים בתלוש השכר ו/או עמלות מכירה להפרשות פנסיוניות

מה אומר החוק אתם שואלים לעניין זכויות העובדים המתוגמלים בבונוסים ועמלות בתלוש השכר שלהם – אז זהו שלא הרבה.

לכן כל פעם סוגיה של עמלות ובונוסים בכל הקשור להפרשות סוציאליות מגיעות לפתחו של בית הדין לעבודה – כאשר כל צד מושך לכיוון שלו.

דעתי האישית בסוגיה דנן היא כי תחילה יש לחפש את התשובה לשאלה האם בונוס ועמלות נכללים בהפרשות לפנסיה ופיצוי פיטורים- בהסכם העבודה בין הצדדים.

אם אין הסכם עבודה בין הצדדים הדבר יפעל לטובת העובד ולרעת המעסיק.

בתובענה של עובד נגד מעסיקו שבה שנוי במחלוקת … והמעסיק לא מסר לעובד הודעה שהוא חייב במסירתה … בכלל או לגבי אותו עניין, תהיה חובת ההוכחה על המעסיק בדבר העניין השנוי במחלוקת, ובלבד שהעובד העיד על טענתו באותו עניין, לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות.

כפי שאנחנו רואים החוק מחייב את המעסיק למסור לעובד הסכם עבודה עם קליטת העובד למקום העבודה וזאת על מנת לייתר מחלוקות בין הצדדים באשר לתנאי העבודה ושכר העבודה.

לצערי הרבה מהמעסיקים שפונים אלי לקבלת ייעוץ משפטי מבינים את החשיבות של הסכם עבודה ערוך בצורה תקינה עם העובד רק לאחר שהועבד הגיש נגדם תביעה בבית הדין לעבודה.

המעסיקים מופתעים בדרך כלל מהעובדה שהם צריכים לדעת את החוק והפסיקה טרם ניסוח הסכם הוגן עם העובד וכן כלל לא מכירים מהמושג המשפטי- פירוש הסכם לרעת המנסח.

לעינינו, אם בהסכם העבודה לא מצוין שחור על גבי לבן כי בונוסים ועמלות מוחרגים מהשכר הקובע להפרשות סוציאליות כגון הפרשות לפיצוי פיטורים ולפנסיה אזי עדיין הסוגיה נשארה בסימן שאלה.

כאשר בפועל במקרה לעיל המעסיק נמצא בנקודה חלשה יותר מהעובד שכן זו הייתה המחויבות של המעסיק לערוך הסכם עבודה תקין שלא משאיר שאלות למחלוקת.

אם בהסכם העבודה כן מצוין שחור על גבי לבן כי בונוסים ועמלות מוחרגים מהשכר הקובע להפרשות סוציאליות כגון הפרשות לפיצוי פיטורים ולפנסיה נשאלת השאלה האם מדובר בבונוס או עמלה קבועה שלא באמת מושפעת מתפוקת העבודה של העובד או בונוס עמלה משתנה.

אם זה בונוס קבוע ו/או עמלה קבועה – עדיין העובד יכול לטעון בתנאים מסוימים שיש לחשב כספים אלה בהפרשות לפנסיה ופיצוי פיטורים – דוגמה מהשטח שבית הדין קיבל את הטענה של העובד אביא בהמשך.

אם זה בונוס ו/או עמלה לא קבועה לעובד אזי קשה להעריך האם הטענה תתקבל בבית הדין לעבודה והכל תלוי נסיבות.

לסיכום האם על בונוסים ועמלות מפרישים לפנסיה

כפי שאני בדרך כלל מסביר כי לעניין ההבחנה בין "תוספת" כגון בונוס / עמלה לבין "שכר העבודה הרגיל" כגון שכר יסוד נקבע כי סיווגו של תשלום לא ייעשה על פי הכינוי שנתנו לו הצדדים אלא על פי מהותו.

כאשר תשלום הניתן לעובד בלא כל תנאי נוסף מעבר לעבודתו הרגילה, אין לראותו כתוספת אלא כחלק מהמשכורת עצמה.

בית הדין לעבודה כאשר דן בסוגיה של בונוסים ועמלות והאם יש להפריש מכספים אלה לפנסיה ופיצוי פיטורים קובע כדלקמן:

"יש לבחון לפיכך אם התשלום הנוסף הותנה בתנאי, או שמא יש לראותו כחלק משכרו הרגיל של העובד".

טיפ קטן שעושה את כל ההבדל – ניהול אסטרטגיה משפטית זו לא מילה גסה לכן אספר כי לא מספיק לטעון כי העובד קיבל בונוסים בגלל שעמד ביעדים מסוימים במהלך עבודתו.

טענה שטחית כגון זו יכולה להפיל את כל גרסת המעסיק ולהביא לזכייה של העובד.

המעסיק צריך להביא ראיות חותכות כגון דוחות מכירה של העובד, דוחות תפוקה של ייצור במפעל שלעובד הייתה תרומה ממשית לתפוקה, עסקאות חדשות שהעובד הביא לחברה.

למשל כאשר מדובר בעובד הייטק והוא מקבל בונוס רבעוני או שנתי בהייטק, בחברת ביטוח זה בא לידי ביטוי על כל פוליסה שנחתמת ועוד…

בנוסף המעסיק צריך להראות כיצד בפועל מחושב כל בונוס / תוספת לשכר ואיך בעצם המעשים של העובד משפיעים בפועל על הבונוס שהוא  מקבל.

עוד טיפ קטן שעושה הבדל גדול אבל ממש גדול – בסיום יחסי עובד מעביד המעסיק לפעמים מתחיל לטעון כי מחד גיסא מדובר בעובד עצלן ועוד… ומאידך גיסא בתלוש השכר שלו רואים כי העובד קיבל בונוסים גבוהים מאוד.

מצב שכזה יכול ללמד את בית הדין לעבודה כי הבונוס מלכתחילה שולם לעובד כל חודש בחודשו ללא כל קשר לתפוקה של העובד בפועל במקום העבודה. לכן בית הדין לעבודה יכול לקבוע  כי בונוס תוספת זו ששולמה לעובד בתלוש השכר היא חלק בלתי נפרד משכר היסוד של העובד ולכן יש להפריש כספים לפיצוי פיטורים ולפנסיה גם מהבונוס / תוספת לשכר.

טיפ נוסף שלא פחות חשוב במשקל שלו זה להראות לבית הדין לעבודה כיצד המעסיק תיגמל עובדים אחרים במקום העבודה.

בנוסף האם מדובר בשיטת תגמול נהוגה בתעשייה או פיקציה שנועדה לעקוף את זכויות העובד הספציפי ובדרך זו לחסוך בעלויות של הפרשות לפנסיה ופיצוי פיטורים כמו גם ייתר הזכויות הסוציאליות.

מה קורה אם המעביד לא הפריש לקרן פנסיה ו/או הפריש באיחור ניכר – האם יש קנס למעסיק ?

איך אני מקבל דמי אבטלה בתקופת הקורונה בלי לחכות 90 יום

האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

מה עושים כאשר המעסיק לא רוצה לשלם שעות נוספות ? | פיצויים על שעות נוספות

אישור מחלה פיקטיבי | נופש או לימודים בזמן חופשת מחלה | פורום תאונת עבודה

האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

המעסיק עוקב אחרי בעבודה מה עושים | פרטיות בעבודה מה מותר ואסור

התקף לב שנגרם בעקבות סכסוך בעבודה מזכה אותך בפיצוי

האם מותר לחייב עובד ו/או מועמדים חדשים לעבודה בבדיקת פוליגרף ?

חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום – בהצלחה.