האם ניתוח נישוי פנים הוא חלק מסל הבריאות והאם המדובר בניתוח אסתטי או לאו | ניתוח לשינוי מין

היום אספר בפורום על טרנסג'נדרית אשר ביקשה לעבור ניתוח לנישוי פנים, במסגרת תהליך התאמה מגדרית/ניתוח שינוי מין.

קופת החולים שבה מטופלת הטרנסג'נדרית דחתה את בקשתה לניתוח נישוי פנים בטענה כי מדובר בניתוח אסתטי שאינו חלק מסל הבריאות.

הטרנסג'נדרית הגישה תביעה לצו עשה לבית הדין לעבודה לחייב את קופת החולים שלה להנפיק לה טופס התחייבות לבדיקת רופא פה ולסת במסגרת התהליך להתאמה מגדרית שהיא עוברת.

האם ניתוח נישוי פנים הוא חלק מסל הבריאות והאם המדובר בניתוח אסתטי או לאו | ניתוח לשינוי מין

תחילה נבין את המונח טְרַנְסְגֶ'נְדֶּר, בהתאם לויקופדיה המינוח טְרַנְסְגֶ'נְדֶּר מוגדר כדלקמן:

טְרַנְסְגֶ'נְדֶּר באנגליתTransgender, לעיתים טרנסקסואל או בקיצור טרנס הוא מונח הכולל קשת רחבה של זהויות, שקשורות לחוויית אי הלימה בין זהותו המגדרית של אדם לבין ייעודו המגדרי או לבין זוויגו. אצל מרבית האנשים ישנה הלימה בין הפרמטרים הללו, וההערכה היא כי בין 0.3% ל-3% מהאוכלוסייה חשים חוסר התאמה כזו בעוצמות שונות.

גם משרד הבריאות רואה בניתוח שאותו מבקשת לעבור הטרנסג'נדרית, כניתוח קוסמטי שאינו כלול בסל הבריאות.

בין היתר ביסס משרד הבריאות את עמדתו כי לשיטתו הבקשה שלה איננה בשלה כיוון שלא כוללת פרטים נדרשים, ביניהם, אישור ועדה רב מקצועית לניתוחים להתאמה מגדרית כנדרש על פי חוזר 2014.

משרד הבריאות מוסיף ומציין, כי יש להבדיל בין ניתוח עיקרי להתאמה מגדרית שמבוצע בפלג גוף תחתון, לבין ניתוחים "נלווים" כגון ניתוח לשיוף גרוגרת, ניתוחי פנים באזור המצח, האף והלסת וניתוחים נוספים, המהווים כולם חלק מההליך להתאמה מגדרית.

בהתאם, משרד הבריאות טוען כי אישור למימון ניתוח נלווה, שאינו מובהק בנחיצותו, יינתן על ידי הקופה רק באופן פרטני, והוא תלוי מקרה, נסיבות ומראה.

עוד מציין משרד הבריאות כי רק חלק מהניתוחים הנלווים כלולים בסל הבריאות, וכל זאת בכפוף להמלצה רפואית וכחלק מהליך להתאמה מגדרית מלאה. במסגרתו אושר ניתוח עיקרי על ידי הועדה. לטענתו, אותם ניתוחים נלווים, אינם כלולים בסל שירותי הבריאות אם הם אינם מתבצעים כחלק מתהליך מאושר להתאמה  מגדרית.

ואילו קופת החולים טוענת כי הבקשה של הטרנסג'נדרית נדחתה מאחר ומדובר בייעוץ לקראת ניתוח קוסמטי אשר איננו כלול בסל הבריאות.

במקרה דנן בית הדין קבע כי רק לאחר קבלת החלטת הועדה הרב מקצועית לניתוחים לשינוי מין מטעם משרד הבריאות יוכל בית הדין להתייחס כדבעי ובאופן מחייב לשאלה המשפטית  – האם ניתוח נישוי פנים הוא חלק מסל הבריאות, או לאו, והאם המדובר בניתוח אסתטי או לאו.

עוד התייחס בית הדין הנכבד לעובדה כי טרנסג'נדריות רבות כלל אינן מעוניינות לעבור את הניתוח התחתון/העיקרי.

כל זאת, משעה שחלק מהטרנסג'נדריות מייחסות משקל רב יותר לניתוח נישוי הפנים לעומת הניתוח התחתון, כאשר הראשון מביניהם הוא זה שמהווה לשיטתן את "הניתוח העיקרי", והיות שחלק נכבד מהטרנסג'נדריות עוברות ניתוחים 'עליונים' בלבד.

טרנסג'נדריות רואות בניתוח נישוי הפנים כאחד מהניתוחים המרכזיים במסגרת ההליך לשינוי מגדרי.

שכן "אישה טרנסית שעוברת היא מי שמזוהה על ידי החברה כאישה שזוהתה בלידתה כנקבה", ראו גם בטענות המבקשת, שציינה כי "הנראות היא חלק חשוב ביותר בשינוי המגדר. הרבה יותר מניתוח תחתון. נישוי פנים זה כרטיס הביקור שלי. מבנה הפנים נותר גברי וגורם לקושי רב להתקבל כנקבה".

לעניין זה יש לציין גם כי משרד הבריאות ציין בעצמו בתגובותיו במסגרת ההליך, כמו גם בסיכומיו, ש"… הניתוח העיקרי לשינוי מין אינו מהווה תנאי לביצוע הניתוחים הנלווים (ואף לא מתחייב שיבוצע ניתוח עיקרי כלל)". ראו גם חוזר מינהל הרפואה מס' 17/2015 שצורף על ידי משרד הבריאות עצמו לתיק בית הדין, שעסק בהקמת ועדה שנותנת אישור לשינוי מין ללא ביצוע הליך ניתוחי באיברי המין. כלומר, שינוי מין יכול להתבצע ללא ניתוח תחתון.

בית הדין גם התייחס לעובדה כי עמדת משרד הבריאות אינה הולמת לכאורה את סעיף 4.3.2 לחוזר, המתייחס ל"תפקידי הועדה", שהם שניים כדלקמן:

ראשית – "אבחון, מעקב, תמיכה וסיוע בתהליך העובר אדם שעמד לשנות את מינו";

ושנית – "בדיקת התאמת מטופל להליך ניתוחי מסוים לשינוי מין, הנבחר על ידו, מבחינה גופנית ונפשית".

לסיכום – האם ניתוח נישוי פנים הוא חלק מסל הבריאות והאם המדובר בניתוח אסתטי או לאו | ניתוח לשינוי מין

כפי שאני רואה את פני הדברים בית הדין קיבל את טענותיה של טרנסג'נדרית ונחלץ לעזרתה.

במסגרת ההליך המשפטי השופט בחן מאוד מקרוב את הסמכויות של הוועדה הרב מקצועית לשינוי מין ובעיקר את מטרתה "אבחון, מעקב, תמיכה וסיוע בתהליך העובר אדם שעמד לשנות את מינו" ו-  "בדיקת התאמת מטופל להליך ניתוחי מסוים לשינוי מין, הנבחר על ידו, מבחינה גופנית ונפשית" למול הטענות של קופת החולים ומשרד הבריאות כאשר מטרות הוועדה יותר מזהות עם הטענות של טרנסג'נדרית.

בית הדין החליט לאור האמור לעיל ליתן החלטה שבה הוא מורה על כלל חברי הועדה הרב מקצועית לשינוי מין, הפועלת מטעם משרד הבריאות ומכוח חוזר 2014, להתכנס בעניינה של המבקשת ולחוות את עמדתם האם נכון להיום יש לאשר למבקשת את ביצועו של ניתוח נישוי הפנים, ובכל הקשור וביחס לתהליך ההתאמה המגדרית שאותו היא עוברת.

הועדה כוללת את החברים הבאים: פלסטיקאי/ת (יו"ר הועדה), פסיכולוגית/עו"ס/ית קליני/ת, פסיכיאטר/ית, אנדוקרינולוג/ית, אורולוג/ית, גניקולוג/ית.

חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום – בהצלחה.