ועד הבית דורש תשלום ללא קבלות – בעלי הדירות לא יודעים כמה כסף נכנס וכמה יוצא מהחשבון המשותף

היום נדבר על סוגיה שבה הדירים טוענים כי ועד הבית דורש שכר והפרשות לפנסיה, לא נותן קבלה על הוצאות ששילם לספקים, ועד הבית גנב, וועד הבית דורש תשלום לדמי ועד ללא קבלות.

כאשר אני אומר ועד הבית הכוונה היא לנציגות ועד הבית ו/או ליו"ר ועד הבית/ הגזבר של הבית המשותף ו/או ישנם בתים משותפים שבתפקיד ועד הבית מכהן בעל דירה אדם אחד בלבד שהוא סוג של המבוגר האחראי / אב בית והוא נושא בנטל במשך שנים כי שאר בעלי הדירות פשוט אדישים.

לעניינינו בפועל ישנם מקרים רבים בהם ועד הבית לא מכיר מספיק טוב את החוקים החלים עליו ולכן פועל בניגוד לחוק כאשר לצורך הדוגמה מנהל את הכספים של כל דירי הבניין בחשבון הפרטי שלו במקום כפי שהחוק מחייב לנהל כספים בחשבון בנק על שם הבית המשותף.

עוד דוגמה מהשטח כאשר הדירים טוענים כי אין שקיפות בניהול הכנסות והוצאות בבנין למשל לא יודעים באמת מי מהדירים משלמים בזמן והאם דירים שיש להם חוב לוועד הבית הסדירו חוב זה או ויתרו להם על כל החוב לדמי העוד בית או כולו.

ועד הבית מתנדב או מרוויח שכר מעבודתו והאם צריך לשלם לו גם הפרשות לפנסיה ?

תתפלאו לשמוע כי לא מזמן בעל דירה ששימש בתפקיד אב בית, נקרא לו לצורך הנוחיות ועד בית – טען כי הוא עבד בתחזוקת הבית המשותף ולכן הוא זכאי לשכר חודשי של 20 אלף שקל.

הועד בית אפילו הגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולא לבית משפט רגיל ו/או למפקחת על הבתים המשותפים וטען בבית הדין לעבודה כי הוא זכאי למלוא הזכויות הסוציאליות והאחרות עבור עבודתו ופיטוריו הפתאומיים. לעומת זאת בעלי הדירות האחרות טענו כי הועד בית התנדב במסגרת תפקידו בוועד ותו לא.

לכן מאוד חשוב להבין האם ועד הבית מתנדב או ממש עובד או שיש לו טובות הנאה אחרות למשל הוא לא משלם דמי ועד כמו שאר בעלי הדירות.

נזכיר כי לא כל ועד בית מתנדב ופועל בחינם לטובת קידום אינטרסים משותפים ואז נשאלת השאלה האם בעל הדירה שהוא משמש גם בתפקיד ועד הבית הוא משלם לקופה באופן סדיר כמו שאר בעלי הדירות או לא משלם בכלל ו/או מקופת הועד יוצא שכר קבוע לאותו אדם בתפקיד הועד בית / יו״ר ועד הבית / אב בית או בכל שם אחרת שתקראו לו.

על מנת שתהיה שקיפות מלאה בין דירי הבניין החוק קבע כי בעל דירה רשאי בכל עת לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות בחשבונות בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי.

בנוסף ועד הבית / הגזבר יערוך דין וחשבון כספי אחת לששה חודשים. הגזבר יקבל חשבון לכל הוצאה, ימסור קבלה לכל הכנסה וינהל פנקס הכנסות והוצאות; הגזבר יביא לאישור האספה הכללית הרגילה את הפנקס וכן יביא עמו את החשבונות והקבלות שקיבל, העתקי הקבלות שמסר והמסמכים הנוגעים להם.

המלצתי החמה היא קודם כל לדבר עם הועד בית לנסות להבין כיצד ניתן לעזור לו.

אין מקום לתקוף להאשים או לצאת במסקנות מוקדמות בטענות כי העוד בית שקרן, גנב, רמאי בטח שאין מקום להוציא לשון הרע נגד הועד בית.

יש לפעול בצורה מכבדת ועניינית עם ועד הבית גם במקרים של חילוקי דעות. הדברים נכונים שבעתיים במקרים בהם מדובר גם בבעל דירה שהוא שכן שלכם. ועד הבית נבחר על ידי בעלי הדירות באסיפה הכללית לכן תמיד ניתן לערוך הצבעה ולהחליף את ועד בית זו דרך המלך.