מה ההבדל בין נכות רפואית ונכות תפקודית | איך קובעים נכות תפקודית | תאונת דרכים ועבודה

אלינור שאלה בפורום תאונת דרכים ועבודה מה ההבדל בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית. למעשה מה שהדאיג את אלינור בשאלתה זה מדוע בית המשפט קובע כי אחוזי הנכות שנקבעו על ידי מומחה מטעם בית המשפט בנכות הרפואית מתורגמים בצורה שונה כאשר קובע בית המשפט את אחוזי הנכות התפקודית.

בנוסף נשאלתי כיצד זה שבפועל אחוזי הנכות התפקודית יכולים להיות נמוכים משמעותית מאחוזי הנכות הרפואית והאם יש מה לעשות עם זה ?

מה ההבדל בין נכות רפואית ונכות תפקודית

למה יש הבחנה בין נכות רפואית לנכות תפקודית

לפני שאמר את דעתי האישית המקצועית בסוגיה ובעיקר אחשוף את הביקורת שלי לעניין החישוב של הנכות התפקודית ביחס לנכות הרפואית על פי שלעניות דעתי הבדל זה אינו תורם לניזוק בתאונת הדרכים ו/או עבודה בעיקר בעניין הפיצוי הכספי שהוא מקבל בפועל לאחר החישוב של הנכות התפקודית.

לפני שאומר את דעתי האישית אחשוף בפניכם את דעתו של בית המשפט העליון כאשר גם הוא מתח ביקורת בעניין ההבדל בחישוב נכות רפואית לנכות תפקודית.

בית המשפט מציין כי ככלל נהוג להבחין בין נכות רפואית לנכות תפקודית, כאשר המונח האחרון משמש לתיאור השפעת הנכות הרפואית על תפקודו של הנפגע בכל תחומי החיים. יש להבחין בין נכות תפקודית לבין ראש הנזק של גריעה או אובדן כושר השתכרות, שהוא אך אחד המישורים של התפקוד הכללי, אם כי ברוב המקרים המרכזי והעיקרי, לצורך חישוב הפיצויים המגיעים לנפגע.

בית המשפט עליון מדגיש כי נוכח העובדה כי אין בהכרח זהות בין הנכות הרפואית לבין הפגיעה התפקודית ובין אלה לבין הגריעה מההשתכרות או מכושר ההשתכרות של הנפגע, וייתכנו פערים ביניהן, אם למעלה ואם למטה.

ההבדל בין הנכות הרפואית לבין הנכות התפקודית ייתכן שלא תמיד מוצדק

מעניין לציין כי נדון מקרה של רוכב אופנוע שנפגע מאוד קשה בתאונת דרכים. בית המשפט העמיד את שיעור הגריעה בהשתכרותו ובכושר השתכרותו של המערער על 35% שמקרה זה מדובר כמחצית הנכות הרפואית ⇐ בית המשפט העליון קבע כי פער זה אינו סביר בנסיבות העניין, ואינו לוקח בחשבון כי בחלוף השנים, עלול הניזוק / רוכב האופנוע להיפגע בהשתכרותו בשל מגבלותיו הפיזיות.

נוכח האמור לעיל סבר בית המשפט העליון כי יש מקום להעלאה ברכיב הגריעה מההשתכרות ומכושר ההשתכרות בעתיד ולהעמידו על כ-50%, ולהעלות את הפיצוי גם ברכיב של עזרת צד ג'.

איך מחשבים אחוזי נכות תפקודית

בית המשפט העליון מציין כי כאשר בית המשפט הדן במקרה התאונה או הפגיעה של הניזוק עושה הוא את ההבחנה בין הנכות הרפואית לבין הנכות התפקודית על סמך הראיות והתרשמות, לעיתים באופן בלתי אמצעי, ממכלול הנתונים שיש בהם כדי להשליך על תפקודו ועל השתכרותו וכושר השתכרותו של הנפגע בנסיבותיו הפרטניות, כגון גילו, השכלתו, כישוריו, משלח ידו, עיסוקו לפני התאונה ולאחריה, האפשרויות שעומדות בפניו לנתב בעתיד את עיסוקו במומו, הגריעה בפועל בהשתכרות בעקבות התאונה וכן "מידת השפעתה של נכותו הרפואית על היכולת לעסוק באותו המקצוע ויכולתו לשוב ולעסוק באותו המקצוע ובאותו מקום העבודה בו עבד קודם לתאונה והימצאותו של מקום עבודה שבו מובטח כי הנפגע יוכל להמשיך ולעבוד.

עוד ציין בית המשפט הנכבד כי יש לתת את הדעת לנסיבות שונות ונוספות אשר יכולות להשפיע על יכולת התפקוד של הנפגע כגון מצב התעסוקה בשוק הרלבנטי.

יש מה לעשות בעניין חישוב הנכות התפקודית

לסיכום – לדעתי האישית והמקצועית יש לקחת בחשבון משתנים נוספים לפני שוקבעים את אחוזי הנכות התפקודית כגון אופי העובדה של הניזוק, הגיל שלו, אם הוא שכיר או עצמאי ואם מדובר בעצמאי אז את מניפולציות המס בעסק ועוד…

כל אלה משפיעים על קביעת אחוז הנכות התפקודית וכתוצאה ישירה מכך משפיע גם על גובה הפיצוי הכספי שמקבל הניזוק בתאונה. כל מקרה תאונה הוא מקרה פרטני ויוצא דופן ולא ניתן לעניות דעתי לקבוע נוסחאות אוטומטיות לכל הניזוקים בתאונת דרכים / עבודה רק על מנת לקדש את השוויון שבין כל הניזוקים וכן יש לתת את הדעת לכל מקרה ומקרה באופן נקודתי.

וכפי שאומר בית המשפט, הנכות התפקודית נקבעת על פי שיקול הדעת של בית המשפט, לאור כישוריו וסגולותיו האישיים של הנפגע על רקע עיסוקו… עם זאת, דרגת הנכות הרפואית היא יסוד חשוב בהערכת הנכות התפקודית ! 

מפי המשנה לנשיאה ריבלין נאמר כי בהיעדר ראיות אחרות עשויה הנכות הרפואית ללמד על שיעור הפגיעה התפקודית של הנפגע, אולם יש לבחון תמיד את מידת 'התפקודיות' של הנכויות הרפואיות ואת המאפיינים הספציפיים של המקרה ושל הנפגע.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]

תגובה אחת בנושא “מה ההבדל בין נכות רפואית ונכות תפקודית | איך קובעים נכות תפקודית | תאונת דרכים ועבודה”

סגור לתגובות.