פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

אומנם כתבתי על הסוגיה שבה פיטרו את הלקוחה שלי בזמן מחלה בעקבות ניתוח שעברה והסברתי מה עמדתי בנושא כאשר הדגשתי כבר אז את החובה של המעסיק לדאוג לעובדת לתנאים מקלים שיעזרו לה לבצע את עבודתה גם עם באופן חלקי.

היום אדבר על מקרה שבו העובד עבר תאונה בביתו ונפצע בשורש כף היד שלו בשל פציעה זו לא הצליח לשוב לעבודה ולכן ישב בביתו 90 יום במסגרת חופשת מחלה בתשלום.

בסמוך לסיום ימי המחלה של העובד כאשר אדגיש כי הוא עוד נמצא עדין בימי המחלה – הוזמן הוא לשימוע ופוטר לאלתר.

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?
פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

המעסיק טען כי העובד שהה בימי מחלה פיקטיבים ובזמן זה עבד במקום אחר במקביל ועוד טען המעסיק כי זו זכותו להחליט מי יעבוד אצלו ומי לא מכוח פררוגטיבה ניהולית.

למי שלא יודע פררוגטיבה ניהולית הוא מושג המשקף את כוחו של המעסיק להחליט מה לעשות ואיך לעשות במקום העסק שלו או במסגרת התפקיד הניהולי שלו כמובן שלכוח זה יש מגבלות עליהם ארחיב בפוסט בנפרד.

מה קובע בית הדין לעבודה במקרה של התפטרות עקב מצב בריאותי קשה של העובד ?

מעניין לציין כי את העמדה של המעסיק בית הדין לעבודה לא ״קנה״ נוכח העובדה כי המעסיק לא הצליח להוכיח כי בפועל העובד בזמן ימי המחלה עבד במקום אחר וכן ככול הנראה הליך השימוע וההחלטה על פיטורין לאלתר כל אלה בוצעו בדרך לקויה.

בית הדין הנכבד סבר כי ההחלטה לפטר את העובד נגועה בחוסר תום לב מצד המעסיק  והתקבלה עקב מניעים פסולים ומכאן שהמדובר בפיטורים שנעשו בחוסר תום לב.

יוזכר, כי מדובר בעובד אשר עבד אצל הנתבעת תקופה ארוכה ופוטר מעבודתו אך בשל כך שנאלץ להעדר מעבודתו בשל פציעה.

האם עובד שהתפטר עקב מצב בריאותי קשה זכאי לבקש פיצוי פיטורים ? ומה אומר החוק במקרה של התפטרות עקב מצב בריאותי קשה של העובד?

בקצרה אספר כי ישנו חוק השומר על זכויות של העובדים ממש במקרה של התפטרות עקב מצב בריאותי קשה של העובד ומאפשר לעובד לדרוש לקבל פיצוי פיטורים מהעובד.

לאחרונה השתמשתי בחוק זה כאשר טענתי בבית הדין לעבודה בתל אביב בשם הלקוחה שלי אשר התפטרה ממקום העבודה שלה בשל התעמרות בעבודה – התעמרות זו הובילה לנזק נפשי וגופני כאחד – נדודי שינה, חרדה, היפרוונטילציה (נשימת יתר), דופק גבוהה, בכי לא נשלט ועוד…

בנוסף כתבתי בעבר בפורום תאונת עבודה על מקרה שבו סכסוך במקום העבודה הוביל למצב של הכרה כפגיעה במקום העבודה – כאשר שיחה קשה עם המעסיק הובילה את העובדת למצב של דיכאון קשה של ממש שהוכר על ידי הביטוח לאומי כתאונת עבודה.

איזה חוקים רלוונטים אתם שואלים לעניין התפטרות עקב מצב בריאותי קשה ?

אפנה אותך לסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין – התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי הקובע כדלקמן:

התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

כן נכון עובד זכאי לטעון להתפטרות ועדיין לדרוש פיצוי פיטורים גם בשל מצב בריאותי לקוי של בן משפחה ולא רק שלו לצורך כך אפנה אותך לתקנה 11 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) המתייחס ומגדיר מצב משפחתי.

בן-משפחה לענין סעיף 6 לחוק הוא אחד מאלה:

(1)   בן-זוגו של העובד, לרבות הידוע בציבור כבן-זוגו;

(2)   ילדו של העובד לרבות ילד מאומץ או חורג;

(3)   הורה של העובד;

(4)   נכדו של העובד, סבו או הורה של בן-זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

זכרו ידע הוא כוח ! 

חשוב לציין כי כל מקרה של פגיעה בזכויות העובד יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום.