קרע בלברום בכתף – הגבלה בתנועה | תביעה בשל פגיעה פציעה אחוזי נכות ביטוח לאומי

היום בחרתי לדבר על מקרה מצער שבו עובד עובר תאונת עבודה, למשל נפגע בזמן עבודתו וכתוצאה ישירה מכך נגרם לו קרע בלרום בכתף ובשל כך סובל מהגבלת תנועה.

כאשר העובד פונה לביטוח לאומי על מנת שיכיר במקרה כתאונת עבודה הוא מקבל סירוב בטענה כי היה מדובר בנזק קודם או אירוע כגון זה אינו מזכה בפיצוי כספי ועוד טענות כאלה ואחרות.

אתייחס גם לאסטרטגיה בניהול תיק כאשר ביטוח לאומי מסרב להכיר במקרה התאונה כתאונת עבודה.

קרע בלברום בכתף הגבלה בתנועה – ביטוח לאומי מסרב להכיר במקרה כתאונת עבודה

בחרתי לתת דוגמה אמיתית מהשטח כאשר נגר שעבד בנגריה נפצע במהלך עבודתו בזמן שהרים חפץ כבד מאוד – במקרה שלו מדובר היה בדלת.

תפקידו של הנגר / העובד בסיפור המקרה שלנו היה לבדוק דלתות ומשקופים שיצאו מהייצור ולפני ביצוע עבודת צביעה ומשלוח ללקוחות.

יש להדגיש כי הנגר / העובד היה מקבל את הדלתות והמשקופים כשהם מונחים על העגלה. במהלך עבודתו היה הנגר משכיב את המשקוף על השולחן ומחבר לו את הצירים. בהמשך היה העובד מוריד מהשולחן את הדלת ומעמיד אותה כשהיא נשענת על צדו של השולחן.

לאחר מכן היה העובד משכיב על השולחן את הדלת על מנת להרכיב את המנעול ואת הצירים, ומחבר בין המשקוף לדלת ובודק שהיא מונחת במקום עם החופשיות המתאימה והתאמת ההלבשות.

לאחר מכן היה העובד מפרק את החלקים ומחזיר לעגלה ומעביר לצביעה. אם היו בעיות בדלת או במשקוף, העובד היה מתקן זאת במקום.

אם לא הבנתם עד עכשיו אז אסביר כי מדובר בעבודה פיזית מאוד !!! למה אני מדגיש את זה אתם שואלים ? עוד מעט תבינו … 

מקרה התאונה ⇐ תוך כדי הרמת דלת כבדה נוספת כדי להניחה על השולחן, חש העובד לפתע בכאב עז בחזה מצד שמואל.

בהמשך התגלה כי לאחר בדיקות רפואיות שערכו לעובד אובחן כי נגרם לו קרע של הגיד הארוך של הביצפס וקרע תלישה ע"ש SLAP.

העובד טוען כי הוא ניפצע ונגרם לו קרע בגלל שהרים דלת כבדה בזמן עבודתו ולכן יש להכיר במקרה שלו כתאונת עבודה.

ביטוח לאומי טוען כי מדובר בתהליך תחלואתי רגיל וללא כל קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של הנגר לבין הפגיעה בכתף שמאל.

אז מה עושים במקרה שנפצעתם במקום העבודה וביטוח לאומי לא מכיר במקרה כתאונת עבודה

אתה טוען כי נפצעת במקום העבודה – למשל נגרם לך קרע בכתף ואילו ביטוח לאומי לא מקבל את התביעה שלך האם יש מה לעשות ?

על מנת להבין כיצד לפעול במקרה מהסוג הזה, נחזור לסיפור המקרה שלנו עם הנגר שנפצע כתוצאה מהרמת דלת כבדה וביטוח לאומי מסרב להכיר במקרה כתאונת עבודה.

בית הדין קבע כי על מנת להכריע במחלוקת יש למנות מומחה יועץ רפואי על מנת שיתן חוות דעת רפואית.

בית הדין הפנה 3 שאלות למומחה יועץ רפואי

1. מהי המחלה שאובחנה בכתף שמאל של התובע סמוך לאחר יום האירוע ?

2. האם קיים קשר סיבתי כלשהו בין האירוע לבין הופעתה של המחלה או המחלות דלעיל, במועד שהופיע (גם אם הוחמר מצב המחלה או שהוחש בואה של התפרצותה עקב האירוע – כל אחד מאלה מהווה קשר סיבתי כאמור) ?

3. אם התשובה לשאלה 2 היא חיובית – האם לאירוע בעבודה היתה השפעה פחותה בהרבה מהשפעת מצבו הבריאותי של התובע (גורמי סיכון שקיננו בו, לפני ו/או אחרי, במנותק מאירועים בעבודה) – על הופעת ו/או החמרת המחלה במועד שהופיעה ?

בחוות דעתו קבע המומחה הרפואי כדלקמן

1. המחלה שאובחנה לאחר ברור הינה קרע ותלישה מסוג SLAP בלברום שבכתף שמאל.

2. כן. האירוע המתואר בהחלטה מתאים בהחלט לגרום את מחלתו. הכאב החל באירוע. היה אמנם חשד בתחילה שמקור הכאב הוא לבבי אולם הנזק שנמצא לבסוף הוא הקרע שציינתי בתשובה א'.

3. אין בתיק הרפואי עדות לתלונות או פגיעות קודמות בכתף. אין גם גורמי סיכון מיוחדים ללקות במחלה. השפעת העבודה אינה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.

לסיכום האם מדובר בתאונת עבודה בשל קרע ותלישה מסוג SLAP בלברום שבכתף

רק לאחר שניתנה חוות הדעת מטעם מומחה יועץ רפואי במהלך התביעה בבית הדין לעבודה המוסד לביטוח לאומי החליט כי בסיפור המקרה עם הנגר כן מדובר בתאונת עבודה.

אדגיש – לפני שהוגשה התביעה לבית הדין לעבודה, ביטוח לאומי לא הכיר בזכויות של העובד, לאחר שהוגשה התביעה לבית הדין ומונה מומחה יועץ רפואי – ביטוח לאומי הכיר בזכויות של העובד.

אדגיש שוב כי ביטוח לאומי הכיר בזכויות של העובד מיוזמתו שלו ועוד טרם ניתן הפסק דין.

נשאלת השאלה מה השתנה – מדובר באותו העובד עם בדיוק אותה הפציעה וגם החוק לא השתנה, אז מדוע דעתו של ביטוח לאומי השתנתה פתאום ביחס לזכויות של העובד ?!

בסופו של דבר בית הדין קבע כי לנגר נגרם קרע ותלישה מסוג SLAP בלברום שבכתף שמאל. מדובר כאן בתאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

בנוסף לאור האמור לעיל קבע בית הדין הנכבד כי הנגר רשאי להגיש תביעה לביטוח לאומי לקביעת דרגת נכות מהעבודה.

אסטרטגיה בניהול תיק היא לא מילה גסה

מה אני רוצה לומר ⇐ כי במקרים מסוימים כאשר ביטוח לאומי לא מכיר במקרה שלכם כתאונת עבודה, ניתן לפנות לבית הדין בתביעה ולבקש מינוי מומחה יועץ רפואי.

במקרה לעיל בית הדין אפילו לא נדרש להכריע במחלוקת כי המוסד לביטוח לאומי בחר לשנות את עמדתו ככל הנראה לאור חוות הדעת של המומחה מטעם בית הדין.

וכפי שאני תמיד אומר ידע הוא כוח.

פיצוי במלל ללקוח של המשרד
פיצוי בביטוח לאומי ללקוח של המשרד

עובד נפל ממלגזה האם תאונת דרכים שהיא תאונה עבודה המזכה בפיצוי כספי

התקף לב בזמן עבודה פיצוי כספי ביטוח לאומי פורום תאונת עבודה

כאבי גב כתוצאה מהרמת משקל כבד בעבודה

תביעת ביטוח חיים בשל אובדן כושר עבודה

שיחה קשה עם המעסיק שהובילה את העובדת לדיכאון – הוכרה כפגיעה בעבודה

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

התעללות נפשית במקום העבודה מצד הבוס או העובדים האם עילה להתפטרות וקבלת פיצוי כספי

אובדן כושר מס הכנסה | מיסוי תשלומים המתקבלים מביטוח אובדן כושר עבודה