תאונת דרכים בזמן שלילת רישיון – האם ניתן לקבל פיצוי כספי בשל נזק גוף לנהג ולנוסעים עימו

היום נדבר על אחת הסוגיות הקשות והמורכבות – האם נהיגה בזמן שלילת / פסילת רישיון כשלעצמה שוללת כיסוי ביטוחי באופן אוטומטי במקרה של תאונת דרכים ?

והאם חברת הביטוח במקרה של נהיגה בשלילה יכולה להתנער מחובתה לפצות כספית במקרה של נזק לרכוש כגון הרכבים המעורבים בתאונה ו/או נזק גוף לנהג ולנוסעים האחרים ברכב בזמן התאונה ?

על מנת להבין את המורכבת אפנה אותך תחילה להוראות החוק הקובעות כי נהג שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו אינו זכאי לפיצוי בעקבות תאונת הדרכים שעבר.

אומנם נכון ישנו חריג להגבלת הזכאות לפיצוי במקרה של תאונת דרכים כאשר אין רישיון בתוקף וזה כאשר מדובר ברישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל.

מה שרבים לא יודעים ולא מספרים להם שאלה לא החריגים היחידים שאפשר להשתמש בהם על מנת ליהנות מכיסוי ביטוחי במקרה של תאונת דרכים עם נזקי גוף ועל כך ארחיב בהמשך.

מהניסיון שלי אומר כי בדרך כל עמדת חברות הביטוח במקרים כגון אלה היא כי כל ההחלטות בדבר פסילה או שלילה של רישיון הנהיגה של הנהג מקורן בשלילה על בסיס מהותי ולא טכני ועל כן, יש בהן כדי להפקיע את הכיסוי הביטוחי ואם מגיע פיצוי לתובע למשל הנוסע ברכב, על הנהג ו/או המעסיק לשלמו.

רישיון הנהיגה של הנהג נפסל ואז אירעה תאונת דרכים האם הביטוח יפצה את הנהג והנוסעים ברכב או שיכולה חברת הביטוח להתנער מאחריות והנהג והנוסעים יישארו ללא פיצוי כספי

יש להבין את המקרה הקלאסי שבו נהג יחד עם נוסעים עוברים תאונת דרכים וכתוצאה מהתאונה נגרם להם נזק גוף.

יש ביטוח חובה לרכב אבל לנהג אין רישיון בתוקף / רישיון הנהיגה של הנהג נפסל ולכן חברת הביטוח מסרבת לפצות את הנהג והנוסעים שלו בטענה כי נהגיה בשלילה עומדת בניגוד לתנאי הפוליסה ולכן לנהג אין כיסוי ביטוחי.

נשאלת השאלה המתבקשת מי הולך לפצות את הנוסעים לנזק גוף שנגרם להם בזמן תאונת דרכים ? ופה מתחילות הבעיות האמיתיות של הנהג ובני משפחתו – תכף תבינו !

אולי אותם תופתעו לשמוע אבל במרבית המקרים נהגים פונים אלי לא כי הם רוצים לתובע את חברת הביטוח המתנערת מהאחריות הביטוחית שלה לבטח את הנהג ואינה מוכנה לשלם פיצוי כספי בעקבות נזק גוף שנגרם לו – אלא מרבית הפעמים מה שמטריד מאוד את הנהג היא ההתנערות של חברת הביטוח לפצות את הנוסעים ברכב שנגרם להם נזק גוף.

בדרך כלל הנהג אומר לי עזוב אותי שלא ישלמו לי אבל שישלמו פיצוי כספי לפחות לנוסעים בעקבות נזק גוף שנגרם להם והסיבה לכך היא מאוד פשוטה כי בדרך כלל כעבור חצי שנה עד שנה מוגשת תביעה נגד הנהג וקרנית בדרישה לפיצוי כספי.

התביעות יכולות לנוע בין 300 אלף ש״ח וצפונה תלוי בנכות תפקודית / רפואית שתקבע על ידי המומחה של בית המשפט לנוסעים ברכב שניזוקו בתאונת הדרכים שעברו.

רגע מי זו קרנית ומה הקשר שלה לתאונת דרכים כאשר אין רישיון נהיגה בתוקף לנהג ?

כתבתי על קרנית בפורום תאונת דרכים בהרחבה יתרה אז בקצרה אומר כדלקמן – כאשר חברת הביטוח מסברת לפצות את הנוסעים ו/או הנהג ברכב במקרה של תאונת דרכים למשל בין היתר כאשר הנהג נהג ברכב ללא רישיון רכב / בזמן פסילת רישיון וכתוצאה מכך הביטוח אינו מכסה את החבות דהיינו נזק גוף – נכנסת לתמונה קרנית והיא תפצה את הנוסעים אבל לא את הנהג.

קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה על ידי המדינה, במטרה לפצות נפגעים שנפגעו על ידי רכב שלא היה מבוטח בביטוח חובה או כמו במקרה שלנו שהרכב כן מבוטח בביטוח חובה אבל חברת הביטוח מסרבת לקחת אחריות ולשלם כי לטענתה הנהג לא עמד בתנאי הפוליסה.

לאחר שקרנית תשלם פיצוי כספי לנוסעים שניזוקו בתאונת הדרכים היא תדרוש את הפיצוי מהנהג בחזרה באמצעות הליכים משפטים כמובן – כמו שאומרים אין ארוחות חינם.

למעשה במצב דברים זה לא רק שהנהג לא מקבל פיצוי כספי בעקבות תאונת דרכים שעבר בעקבות נזק גוף למרות שהוא שילם בגין ביטוח חובה, הנהג עוד הולך לשלם בצורה עקיפה לנוסעים שלו דרך קרנית ועוד הוצאות משפט מוגדלים.

אז מה עושים במקרה וחברת הביטוח מתנערת מאחריות ומסרבת לפצות את הנהג ברכב והנוסעים שלו במקרה של תאונת דרכים ?

למשל ניקח את המקרה של נהיגה בזמן פסילת רישיון, במקרה הזה נשאלת השאלה האם הנהג ידע שרישיונו נפסל ?

ישנם מקרים שבהם הנהג מצליח להוכיח כי למרות שנהג בשלילה הוא בעצם לא ידע שרישיונו נפסל ולכן הוא זכאי ליהנות מכיסוי ביטוחי.

למשל אספר על מקרה אמיתי מהשטח שבו נהג משאית נהג בזמן שלילה ובית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח שנהיגה בשלילה עמדה בניגוד לתנאי הפוליסה כיוון שבית המשפט לתעבורה שלל את רישיונו של נהג המשאית למשך שלושה חודשים.

במקרה הזה נהג המשאית לא נכח בדיון בבית המשפט לתעבורה והודעה על גזר הדין אודות שלילת הרישיון נשלחה אליו אך בפועל לא הגיע אליו והוא לא ידע כי רישיונו נפסל למשך 3 חודשים.

לכן כבוד השופטת קבעה כדלקמן:  "הגעתי למסקנה כי לא הייתה לנהג ידיעה בפועל על שלילת רישיונו, ועל כן יש תוקף לכיסוי הביטוחי שניתן לרכב בו נהג, לטובת צד שלישי, הוא התובע שניזוק".

במקרה דנן יש גם למעסיק חשיפה גדולה מאוד לתביעה כספית נגדו כאשר עובד שלו נוסע בזמן שלילת רישיון וגורם נזק לצד ג׳ אבל על כך ארחיב במאמר נפרד.

אתמוך את טענתי על ידי הפניה לסעיף 67 לפקודה האומר כי באין הודעה לנהג – אין לראות באחרון כמי שנוהג בזמן פסילה.

כמובן שיש להתייחס ליסוד הנפשי שצריך להתקיים אצל הנוהג ללא רישיון וההשלכות במקרה של תאונת דרכים בכל הקשור לכיסוי הביטוחי ופיצוי הנהג והנוסעים.

הפסיקה דחתה את רעיון "הידיעה הקונסטרוקטיבית", ונקבע שחבותו של המבטח תפקע רק אם הנהג המבוטח מודע לפסילה או לפחות נמסר לו גזר הדין בדרך מקובלת. בהתאם לכך נקבע, כי באין הודעה לנהג על שלילת רישיונו אין לראותו כמי שנהג בעת פסילה.

כמו שאומר בית המשפט הנכבד כי "יש צורך "ידיעתו" של הנהג על הפסילה כמוטיב בלעדיו לא נכנסת הפסילה לתוקף ואת הצורך בהודעה אקטיבית, וזאת לאור המשמעויות כבדות המשקל שיש לנהיגה בזמן פסילה."

אז כפי שהתחלתי את המאמר עם השאלה האם פסילת רישיון כשלעצמה שוללת כיסוי ביטוחי באופן אוטומטי במקרה של תאונת דרכים התשובה היא – לא, הכל תלוי מקרה.

לבסוף אזכיר כי האחריות על רכישת ביטוח חובה חלה על בעל הרכב, אך גם על נהג הנוהג ברכב חלה חובה לוודא כי לרכב בו הוא נוהג קיים ביטוח חובה, גם אם הוא אינו בעל הרכב.

במאמר הבא אספר על מקרה שבו הלקוח שלי שאינו בעל הרכב, נהג ברכב ועבר תאונת דרכים עם נוסעים נוספים שהיו עימו ברכב.

כאמור לרכב לא היה ביטוח חובה בתוקף כי בעל הרכב לא עשה ביטוח חובה והלקוח לא ידע שאין ביטוח חובה. אספר בקצרה מה טענו בתיק ויותר חשוב איך מבחן הקרבה עוזר במקרים מהסוג הזה.

האם תאונה בחניה כאשר הרכב חונה נחשבת לתאונת דרכים

פגיעה בעמוד שדרה בעקבות תאונה – כמה אחוזי נכות מקבלים בעקבות פריצת דיסק

מה ההבדל בין נכות רפואית ונכות תפקודית | איך קובעים נכות תפקודית | תאונת דרכים ועבודה

רוכב אופנוע איבד שליטה ונפצע בתאונת דרכים | פורום תאונת דרכים | תאונת אופנוע

קטיעת גפיים בשל תאונת דרכים שמוכרת כתאונת עבודה | חובת מיצוי זכויות מול ביטוח לאומי וקופת חולים

יש לך רישיון לאוטומט – נהגת ברכב עם גיר ידני ועברת תאונת דרכים מה עושים ?

איך לבחור עורך הדין לתאונת דרכים | פורום תאונת דרכים | פיצוי כספי בעקבות תאונה