נשיכת כלב מה עושים ואת מי תובעים | טל רבי עורך דין

היום אני הולך לדבר על מקרה שבו כלב נושך אדם, ואני אתמקד במקרה קיצוני שבו ילד קטין ננשך על ידי כלב. נדבר על הזכויות של הילד והחובות של הבעלים של הכלב וכמובן נתייחס לשאלת הפיצוי. בעיקר אני אחשוף בפניכם איך בית המשפט מתייחס לסוגיה של נשיכת כלב וכיצד השופטים קובעים אשם ובעקבות קביעת האשם את הפיצוי הכספי.

על מנת להקשות על הסוגיה נדבר על מקרה שילד נכנס לשטח מקרקעין של אדם אחר המגודר בגדר עם שער ואז ננשך על ידי כלב, האם במקרה הזה הבעלים של הכלב אשם או שהילד שנכנס לשטח מקרקעין שלא שלו הוא זה שיצר את הסיכון ואין אחראיות על הבעלים של הכלב הנושך.

בעל הכלב הנושך חשוף לא רק לתביעה אזרחית כספית אלא גם להליכים פלילים. המלצתי החמה לבעל הכלב שנקלע לסיטואציה לא נעימה כתוצאה מכך שהכלב שלו נשך אדם היא לקחת אחריות ולנסות להגיע להבנות משותפות עם האדם שננשך.
הותקפתי על ידי כלב את מי תובעים ואיך

כלב נושך איזה חוק רלוונטי?

כדאי להכיר את פקודת הנזיקין סעיף 40 הועסק בחובת הראיה ברשלנות לגבי חיה. הסעיף עוסק בנזק שנגרם על-ידי חיית בר או על-ידי חיה שאינה חיית בר, שהנתבע שהוא בעליה או הממונה עליה ידע, או חזקה עליו שידע, כי היא מסוכנת.

בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שתי אלה:

(1) הנזק נגרם על ידי חיית-בר, או על ידי חיה שאינה חיית-בר אלא שהנתבע ידע, או חזקה עליו שידע, כי היא מועדת לעשות את המעשה שגרם את הנזק;

(2) הנתבע היה בעל אחת החיות האמורות או היה ממונה עליה – על הנתבע הראיה שלא היתה לגביה התרשלות שיחוב עליה.

כאשר אנחנו עוסקים בסעיף 40 הנ”ל העוסק בתקיפת כלב הנושך אדם, נטל הראיה על בעל הכלב להוכיח שלא התרשל.

בנוסף כדאי להכיר את חובת הזהירות הרגילה שבסעיף 35 לפקודת נזיקין שהפרתה מהווה רשלנות ואז במקרה זה בעל הכלב הנושך יחויב בפיצוי כספי כלפי האדם הננשך. ההבחנה בין האחריות כלפי מוזמן, כלפי בר-רשות וכלפי מסיג גבול בוטלה, בכפוף לסייג לאחריות כלפי מסיג גבול הכלול בסעיף 37 לפקודה.

יש הטוענים כי כלפי מסיג גבול אין בעל המקרקעין אחראי בשל מצבם של המקרקעין, תחזוקתם או תיקונם, אלא אם הוכיח האדם שננשך על ידי הכלב כי נכנס למקרקעין בתום-לב ובלי כוונה לעבור עבירה או לעשות עוולה – למשל נכנס בטעות או בהיסח הדעת שלא מתוך מטרה לגנוב או לפגוע בבעל המקרקעין.

בית המשפט דן במקרה של הסגת גבול על ידי אדם שננשך על ידי כלב, שם הוא קבע כי בעל המקרקעין ידע שצפויה סכנה מכלבו. כדי למנוע סכנה זאת בעל המקרקעין הקיף את חצרו בגדר גבוהה ותלה שלט אזהרה. אך הוא גם ידע שלמרות זאת אנשים נוהגים לעבור בחצרו, ועובר למקרה הוא צפה את האפשרות שילדים ייכנסו לחצר ואף הזהירם שלא יעשו כן.

בעל הכלב יכול וחייב היה לצפות את האפשרות שבני-אדם ייכנסו לחצרו ויהיו צפויים לסכנה מפני כלבו הנושך. הוא אף צפה זאת למעשה עובר למקרה (לכן תלה את השלט על הגדר). במצב זה בעל הכלב חייב היה לנקוט אמצעים יעילים יותר כדי למנוע כניסה לחצר, ולא להסתפק, במקרה הנוח לו, בקשירה רופפת של דלת הפשפש, שילד יכול לפתוח אותה.

במקרה ההוא קבע בית המשפט כי חזקה היא, שקטין בן ארבע וחצי לא התכוון לעבור עבירה או לעשות עוולה.

אחריות בעל הכלב הנושך

כפי שאנו רואים בעל הכלב אחראי שהכלב שלו לא יינשך עוברי אורח. יש האומרים כי האחריות המוטלת על הבעלים של הכלב במקרה של נזק גוף בעקבות נשיכה של כלב היא כמעט מוחלטת – אין צורך להוכיח התרשלות של בעל הכלב, ומספיק להוכיח כי נגרם נזק גוף כתוצאה מתקיפת הכלב.

שלט בכניסה לחצר – זהירות כלב נושך האם פוטר מאחריות את בעל הכלב במקרה של נשיכה?

במקרה לעיל בית המשפט דן בסוגיה של שלט המוצב בכניסה לחצר פרטית המציין כי אין להיכנס לחצר עקב סכנה לתקיפת כלב. אתם תופתעו לגלות כי שלט שנועד להוריד אחריות מבעל הכלב במקרה של תקיפה, במצבים מסוימים פועל לרעתו של בעל הכלב הנושך ולא בהכרח לטובתו!

אני אסביר – כאשר בעל המקרקעין מציב שלט הוא מנסה להזהיר אחרים לא להיכנס לחצר היות וישנה סכנה לנשיכה על ידי הכלב שבחצר. למעשה בעל הכלב מנסה למנוע נזק פוטנציאלי למסיג גבול כך שכביכול הוא יצא ידי חובה נכון?

זהו שלא! בית המשפט קבע כדלקמן:

המלונה נמצאת בחצר המוקפת בגדר מכל עבריה בגובה של כ– 2מ' כשבחזיתה שלט – "זהירות כלב נושך". אמצעי זהירות כאלה, שבעל הכלב טוען בכתב-הגנתו שנקט אותם, מעידים כמאה עדים על כי הנתבע / בעל הכלב ידע כי הכלב מהווה סכנה לבריות, ואם נותר עוד ספק, בא תוכן השלט ומעיד על בעליו שיודע הוא שהכלב נושך. השופטת קובעת כי אין צורך להוכיח שהכלב כבר נשך אדם ומסתפקים בראיה דרך משל, שהוא נהג לפרוץ ממלונתו וניסה לנשוך.

מתי יפחיתו פיצוי כספי לניזוק שננשך על ידי כלב

שימו לב כי במצבים מסוימים בעל הכלב יכול לטעון להגנתו כי הכלב נשך כתוצאה ישירה מהתגרות מוכחת של הניזוק / הננשך בכלב, אם האדם הננשך נכנס לשטח של הבעלים שלא כדין, או אם הננשך תקף את בעלי הכלב או את אחד מבני משפחתו הקרובה.

בנוסף בעל הכלב הנושך יכול לטעון לאשם תורם מצד הננשך או ההורים של הילד הננשך. למשל בית המשפט קבע במקרה שבו ננשך ילד על ידי כלב כי ההורים אינם רשאים להתעלם מסכנה הצפויה לילדם ולחשוף את הילד לסכנה זו רק מפני שמישהו אחר אחראי למנוע אותה. במקרה ההוא בית המשפט קבע כי ההורים התרשלו בהשגחה על הילד ולכן הפחית מהפיצוי הכספי שמגיע לילד בעקבות הנשיכה ב – 20%.

כיסוי ביטוחי לכלב הנושך

לעיתים בעל הכלב עושה ביטוח לכלב, המגן מפני נשיכות צד ג'. בדיוק למצבים אלה שבהם הכלב שלו נושך אדם אחר אם זה בשטח הבית או במסגרת טיול בפארק או בכל סיטואציה אחרת. לכן מומלץ לבדוק מול הבעלים של הכלב האם ערך ביטוח. אם יש ביטוח ניתן להגיש תביעה נגד החברה המבטחת ולהיפרע על נזקים שנגרמו לאדם הננשך.

ילד ננשך על ידי כלב בשטח פרטי

מקרה שנדון בבית המשפט, ילד נכנס לשטח של בעל המקרקעין המגודר בגדר ונפצע קשה מאוד בראשו כתוצאה ישירה מנשיכות של כלב בוקסר. הכלב היה קשור למלונה בחצר, חצר המוקפת גדר שבה שער ובשער פשפש. אורך השרשרת היה כזה שלא איפשר לכלב להגיע עד לשער. משמע, שהילד שניזוק מהנשיכות של הכלב נכנס לחצר פנימה ושם התנפל עליו הכלב ופצעו.

בעקבות הנשיכה של הכלב נקבעו לילד % 10 נכות פסיכיאטרית ו-% 10 נכות בשל צלקות מכערות. בנוסף נפסקו לטובת הילד הפסדי השתכרות, פיצוי בשל כאב וסבל והוצאות ניתוח פלסטי.

אחריות פלילית כלב השתחרר מאחיזת הקשר ונשך ילד

חשוב לדעת כי המדינה יכולה להעמיד לדין פלילי את בעל הכלב הנושך, הפרקליטות מגישה כתבי אישום נגד הבעלים של הכלב הנושך בשל עבירות של אי נקיטת צעדי זהירות בחיה והחזקת כלב שלא בהתאם להוראות הדין.

במקרה שנדון בבית המשפט כלב אשר נקשר בסמוך למתקני שעשועים בפרק ציבורי השתחרר מאחיזת הקשר, התנפל על ילד וגרם לו חבלות אם כי ייתכן כי החבלות נגרמו אגב שריטות ולא אגב נשיכות. באותו המקרה נקבע כי לאור ממצאי העובדה כי מדובר בכלב מסוכן, חזק וגדול ובין היתר רף הרשלנות שהוצג על ידי המדינה מצדיק את קיום ההליך הפלילי.

בית המשפט במקרה ההוא התייחס לעובדה כי בעל הכלב הנושך לא התקין זמם או לא חבש מחסום על פיו של הכלב בנוסף לא נקט משנה זהירות כאשר יצא לפארק עם הכלב.

סיכום – בעל הכלב הנושך חשוף לא רק לתביעה אזרחית כספית אלא גם להליכים פלילים. המלצתי החמה לבעל הכלב שנקלע לסיטואציה לא נעימה כתוצאה מכך שהכלב שלו נשך אדם היא לקחת אחריות ולנסות להגיע להבנות משותפות עם האדם שננשך.

חשוב להבהיר כי אין מדובר בייעוץ משפטי, זאת יש לעשות עם עורך דין בפגישה פרטנית ומסודרת.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]