תשלום דמי מחלה לעובד עבור תאונת דרכים שעבר

השאלה שנענה היום היא בעניין תשלום דמי מחלה לעובד בזמן היעדרותו מעבודתו, עקב תאונת דרכים. האם המעסיק צריך לשלם לעובד דמי מחלה באותם הימים שהעובד לא יכול להגיע לעבודתו בשל נזק גוף שעבר כתוצאה מתאונת דרכים?

בית המשפט הכיר בכך כי שכר המשולם לעובד שהוא נפגע בתאונת דרכים על ידי מעבידו על חשבון ימי חופשת מחלה היינו למעשה שימוש שעושה העובד במשאביו העצמיים, דהיינו, הוא עושה שימוש בזכותו הראויה לדמי מחלה.

מעניין לציין כי חוק דמי מחלה קובע כי נפגע הזכאי לפיצויים לפי פקודת הנזיקין, אין זכותו לקבל דמי מחלה ממעבידו, נפגעת בשל כך.

לכן בפועל המעסיק לא חייב לשלם דמי מחלה לעובד שעבר תאונת דרכים היות לשם כך יש את ביטוח החובה. כן יש מעסיקים שמתחשבים בעובדים שלהם ומשלמים להם דמי מחלה. חשוב לציין כי תמיד מומלץ תחילה לבדוק מה כתוב בהסכם העבודה בין הצדדים.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]