רשלנות רפואית בניתוח הגדלת / הקטנת חזה | ניתוח פלסטי שהסתבך

התבקשתי לכתוב על ניתוחים פלסטיים שלא הצליחו וגרמו לצלקות בגוף, לכן היום אני הולך לדבר על רשלנות רפואית בניתוח פלסטי של הגדלת או הקטנת חזה ובעיקר אתמקד בקושי להוכיח רשלנות רפואית גם כאשר בית המשפט ממנה מומחה מטעמו להכנת חוות דעת.

אתייחס לסוגיה קריטית בעיני לפחות בעניין קביעת היקף וחומרת הצלקות שלאחר ניתוח פלסטי בחזה לבין שאלת הרשלנות בניתוח להגדלת חזה או הקטנה שלא צלח.

רוצה אני לומר כי יש קושי מובנה לבקש מהמומחה מטעם בית המשפט לקבוע בחוות הדעת שלו בעניין הרשלנות בניתוח פלסטי, לכן אני ממליץ במקרים מסוימים לבקש מהמומחה בשלב הראשון לקבוע רק בעניין היקף הצלקות שלאחר הניתוח.

במקרים מסוימים אני אפילו חושב כי בעניין הרשלנות מוטב שבית המשפט יקבע לאחר שיקבל את חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט בעניין חומרת הצלקות שלאחר הניתוח הפלסטי להקטנת / הגדלת / הרמת החזה.

את בטח שואלת מדוע אני אומר שיש קושי כי מומחה מטעם בית המשפט יקבע גם בעניין הרשלנות המקצועית של קולגה שלו למקצוע ואולי אפילו למקום העבודה – אני חושב שהתשובה טמונה בשאלה, ואם לא הבנת את הרמז אסביר עכשיו בהרחבה.

רשלנות רפואית בניתוח הגדלת הקטנת חזה ניתוח פלסטי שהסתבך

להמשיך לקרוא רשלנות רפואית בניתוח הגדלת / הקטנת חזה | ניתוח פלסטי שהסתבך