האם ניתן לדרוש מהמעסיק כי בגין רכיב עמלה או פרמיה ממכירות יפרשו כספים לפנסיה פיצוי פיטורים ולקרן השתלמות

שאלת השאלות אצל עובדים אשר מתוגמלים לפי הצלחה / יעדים / בונוסים – מאיזה שכר מפרשים לקרן הפנסיה ו/או לקרן השתלמות והאם צריך להפריש לפנסיה ופיצוי פיטורים על בונוס ועמלות ?

העובדים שואלים אותי בדרך כלל האם ניתן לדרוש כי רכיב עמלת המכירות המתוסף לשכרו של עובד ומהווה חלק משמעותי מהשתכרותו הכוללת – בגין רכיב עמלת המכירות יועברו תשלומים להסדרי ביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות ?

וכן אומר ישר כי מקרים אלה מגעים לא פעם לבית הדין לעבודה היות ובדרך כלל מדובר בהרבה כסף בעיקר בראיה רוחבית כאשר יש מוקד שלם של נציגי מכירות המתוגמלים לפי הצלחה בסגירת עסקאות ולכן נשאלת השאלה האם המעסיק מחויב בהפרשות סוציאליות בגין עמלות ו/או פרמיות.

מה גם שיש לזכור כי עובדים המתוגמלים לפי הצלחה, השכר שלהם בדרך כלל גבוהה משמעותית מיתר העובדים בארגון.

האם צריך להפריש לפנסיה ופיצוי פיטורים על בונוס ועמלות טל רבי עורך דין
האם צריך להפריש לפנסיה ופיצוי פיטורים על בונוס ועמלות טל רבי עורך דין

להמשיך לקרוא האם ניתן לדרוש מהמעסיק כי בגין רכיב עמלה או פרמיה ממכירות יפרשו כספים לפנסיה פיצוי פיטורים ולקרן השתלמות