האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

במסגרת תביעה שהגשתי בשם הלקוח שלי נגד המעסיק שלו בבית הדין לעבודה, טען המעסיק בפני בית הדין לעבודה כי יש טעות בשכר לעובד וכי העובד צריך להחזיר לו כספים בגין תשלום ביתר.

⇐ למעשה טען המעסיק כי כל חיוב שיוטל עליו יש לקזז למול התשלום ביתר ששולם לעובד.

לדוגמה: אם בית הדין לעבודה יקבע כי על המעסיק לשלם פיצוי פיטורין לעובד ולהשלים כספים בגין פדיון דמי חופשה אזי כספים אלה יש לקזז למול כספים שכביכול שולמו לעובד ביתר עקב טעות.

 

להמשיך לקרוא האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה