הוכחת היקף עבודה אצל מעסיק – בקשה לקבלת דוח איכון טלפון

היום אדבר על סוגיה מאוד נפוצה בסכסוך בין עובד למעסיק והיא הוכחת היקף עבודה אצל מעסיק.

לצורך דוגמה אספר על מקרה שהגיע לפתחו של בית הדין לעבודה, מדובר בנהג שעבד שעות נוספות בקו חלוקה, היו ימים  שהעובד עבד 12 שעות ביום וגם יותר.

כאשר היחסים בין הצדדים עלו על סרטון בין היתר בשל הפרשות לפנסיה שלא הופרשו כדין וכן גם הלנת שכר – הועלתה הטענה על ידי המעסיק כי העובד משקר ביחס להיקף השעות שעבד בפועל אצל המעסיק וכי שכרו שולם כדין בנוסף לזכיות הסוציאליות שהופרשו כדין.

בפועל מדובר במילה של העובד כנגד המילה של המעסיק אז למי יש עדיפות כאשר מדובר בגרסאות סותרות ביחס להיקף שעות עבודה אצל המעסיק.

הוכחת היקף עבודה אצל מעסיק בקשה לקבלת דוח איכון טלפון
הוכחת היקף עבודה אצל מעסיק – טל רבי עורך דין

להמשיך לקרוא הוכחת היקף עבודה אצל מעסיק – בקשה לקבלת דוח איכון טלפון