האם הוצאת עובד מקבוצת הווטצאפ מהווה פגם בהליך הפיטורים המזכה בפיצוי כספי?

היום אני הולך לדבר על אחד המקרים השכיחים ביותר בעידן הטכנולוגי וזה כאשר היחסים בין עובד למעביד עולים על שרטון המעסיק מחליט להוציא את העובד מקבוצת הווטצאפ לפני ו/או אחרי שהעובד קיבל את מכתב ההזמנה לשימוע ועוד טרם התקיים השימוע בפועל.

נשאלת השאלה האם כאשר מעסיק מוציא עובד מקבוצת הווטצאפ לפני קיום השימוע המדובר בפגם המזכה בפיצוי כספי בשל עילת פיטורים שלא כדין ?

בית הדין בשורה של פסקי דין קבע כי העסקת עובדים או פיטוריהם היא חלק מן הפררוגטיבה הניהולית של מעסיק.

אמנם, פררוגטיבה זו אינה מוחלטת, והיא כפופה למידות תום לב, הגינות וסבירות.

להמשיך לקרוא האם הוצאת עובד מקבוצת הווטצאפ מהווה פגם בהליך הפיטורים המזכה בפיצוי כספי?