פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

אומנם כתבתי על הסוגיה שבה פיטרו את הלקוחה שלי בזמן מחלה בעקבות ניתוח שעברה והסברתי מה עמדתי בנושא כאשר הדגשתי כבר אז את החובה של המעסיק לדאוג לעובדת לתנאים מקלים שיעזרו לה לבצע את עבודתה גם עם באופן חלקי.

היום אדבר על מקרה שבו העובד עבר תאונה בביתו ונפצע בשורש כף היד שלו בשל פציעה זו לא הצליח לשוב לעבודה ולכן ישב בביתו 90 יום במסגרת חופשת מחלה בתשלום.

בסמוך לסיום ימי המחלה של העובד כאשר אדגיש כי הוא עוד נמצא עדין בימי המחלה – הוזמן הוא לשימוע ופוטר לאלתר.

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?
פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

המעסיק טען כי העובד שהה בימי מחלה פיקטיבים ובזמן זה עבד במקום אחר במקביל ועוד טען המעסיק כי זו זכותו להחליט מי יעבוד אצלו ומי לא מכוח פררוגטיבה ניהולית.

למי שלא יודע פררוגטיבה ניהולית הוא מושג המשקף את כוחו של המעסיק להחליט מה לעשות ואיך לעשות במקום העסק שלו או במסגרת התפקיד הניהולי שלו כמובן שלכוח זה יש מגבלות עליהם ארחיב בפוסט בנפרד.

להמשיך לקרוא פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?