תביעה בשל הפרת סודיות רפואית ופגיעה בפרטיות

היום אני הולך לדבר על מצב שבו רופא מחליט על דעת עצמו לחשוף פרטים אישים של המטופל הלקוח שלו בפני בני משפחתו בלי שקיבל אישור של המטופל. האם במקרה כזה מדובר בפגיעה בפרטיות והפרת סודיות רפואית אשר מזכה בפיצוי כספי?

חיסיון רופא, הפרת סודיות רפואית פגיעה בפרטיות, סודיות רפואית בעבודה, תביעה על הפרת חיסיון רפואי;
הפרת סודיות רפואית פגיעה בפרטיות

כל פעם שאני ניפגש עם לקוחות פוטנציאלים במשרדי שפרטיותם הופרה על ידי רופא, חושפים הם אותי לרגשות שלהם בין היתר מתארים כי הם חשים סוג של בגידה ואכזבה קשה נוכח העובדה כי הם היו בטוחים כי הרופא הוא איש סוד שלהם ואינו יחשוף פרטים אישים העולים בזמן הביקורים אצלו וכי לרגע לא חששו שמידע האישי ידלוף החוצה.

להמשיך לקרוא תביעה בשל הפרת סודיות רפואית ופגיעה בפרטיות