תשלום דמי מחלה לעובד עבור תאונת דרכים שעבר

השאלה שנענה היום היא בעניין תשלום דמי מחלה לעובד בזמן היעדרותו מעבודתו, עקב תאונת דרכים. האם המעסיק צריך לשלם לעובד דמי מחלה באותם הימים שהעובד לא יכול להגיע לעבודתו בשל נזק גוף שעבר כתוצאה מתאונת דרכים?

בית המשפט הכיר בכך כי שכר המשולם לעובד שהוא נפגע בתאונת דרכים על ידי מעבידו על חשבון ימי חופשת מחלה היינו למעשה שימוש שעושה העובד במשאביו העצמיים, דהיינו, הוא עושה שימוש בזכותו הראויה לדמי מחלה.

להמשיך לקרוא תשלום דמי מחלה לעובד עבור תאונת דרכים שעבר