התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי – פיצוי פיטורים.

היום אדבר על התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי והאם הוא מזכה את העובד בפיצוי פיטורים.

בעבר כבר כתבתי בהרחבה בפורום על הנושא של התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי ולכן היום אתמקד בשאלה שאני נשאל לעיתים תכופות – האם כאשר עובד התפטר עקב מצב בריאותי לקוי ומצא מקום עבודה חלופי אחר והתחיל לעבוד במקום העבודה החדש, האם העובד יכול לדרוש את פיצוי הפיטורים שלו מהמעסיק הקודם שלו ?

במקרים האלה בדרך כלל טוען המעסיק כי לא מגיע לעובד לקבל את פיצוי הפיטורים או ליתר דיוק את ההשלמה לפיצוי פיטורים בשל העובדה כי הוא התפטר לא בשל מצב בריאותי לקוי אלא בשל שיקולים אישים אישים משכך העובד לא זכאי לפיצוי פיטורים.

למעשה המעסיק טוען כי התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי זה בלוף בלבד כי עובדה שבמקום העבודה האחר העובד יכול לעבוד – אז מה ההבדל ?!

להמשיך לקרוא התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי – פיצוי פיטורים.

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

אומנם כתבתי על הסוגיה שבה פיטרו את הלקוחה שלי בזמן מחלה בעקבות ניתוח שעברה והסברתי מה עמדתי בנושא כאשר הדגשתי כבר אז את החובה של המעסיק לדאוג לעובדת לתנאים מקלים שיעזרו לה לבצע את עבודתה גם עם באופן חלקי.

היום אדבר על מקרה שבו העובד עבר תאונה בביתו ונפצע בשורש כף היד שלו בשל פציעה זו לא הצליח לשוב לעבודה ולכן ישב בביתו 90 יום במסגרת חופשת מחלה בתשלום.

בסמוך לסיום ימי המחלה של העובד כאשר אדגיש כי הוא עוד נמצא עדין בימי המחלה – הוזמן הוא לשימוע ופוטר לאלתר.

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?
פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

המעסיק טען כי העובד שהה בימי מחלה פיקטיבים ובזמן זה עבד במקום אחר במקביל ועוד טען המעסיק כי זו זכותו להחליט מי יעבוד אצלו ומי לא מכוח פררוגטיבה ניהולית.

למי שלא יודע פררוגטיבה ניהולית הוא מושג המשקף את כוחו של המעסיק להחליט מה לעשות ואיך לעשות במקום העסק שלו או במסגרת התפקיד הניהולי שלו כמובן שלכוח זה יש מגבלות עליהם ארחיב בפוסט בנפרד.

להמשיך לקרוא פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?