תאונת דרכים בזמן שלילת רישיון – האם ניתן לקבל פיצוי כספי בשל נזק גוף לנהג ולנוסעים עימו

היום נדבר על אחת הסוגיות הקשות והמורכבות – האם נהיגה בזמן שלילת / פסילת רישיון כשלעצמה שוללת כיסוי ביטוחי באופן אוטומטי במקרה של תאונת דרכים ?

והאם חברת הביטוח במקרה של נהיגה בשלילה יכולה להתנער מחובתה לפצות כספית במקרה של נזק לרכוש כגון הרכבים המעורבים בתאונה ו/או נזק גוף לנהג ולנוסעים האחרים ברכב בזמן התאונה ?

על מנת להבין את המורכבת אפנה אותך תחילה להוראות החוק הקובעות כי נהג שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו אינו זכאי לפיצוי בעקבות תאונת הדרכים שעבר.

אומנם נכון ישנו חריג להגבלת הזכאות לפיצוי במקרה של תאונת דרכים כאשר אין רישיון בתוקף וזה כאשר מדובר ברישיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה או מחמת הגבלה שהוטלה לפי פרק ו'1 לחוק ההוצאה לפועל.

מה שרבים לא יודעים ולא מספרים להם שאלה לא החריגים היחידים שאפשר להשתמש בהם על מנת ליהנות מכיסוי ביטוחי במקרה של תאונת דרכים עם נזקי גוף ועל כך ארחיב בהמשך.

מהניסיון שלי אומר כי בדרך כל עמדת חברות הביטוח במקרים כגון אלה היא כי כל ההחלטות בדבר פסילה או שלילה של רישיון הנהיגה של הנהג מקורן בשלילה על בסיס מהותי ולא טכני ועל כן, יש בהן כדי להפקיע את הכיסוי הביטוחי ואם מגיע פיצוי לתובע למשל הנוסע ברכב, על הנהג ו/או המעסיק לשלמו.

להמשיך לקרוא תאונת דרכים בזמן שלילת רישיון – האם ניתן לקבל פיצוי כספי בשל נזק גוף לנהג ולנוסעים עימו