קצבת שאירים למול קצבת נכות

היום אנחנו נדבר על קצבת שאירים וקצבת נכות האם ניתן להכיר בזכאות לכפל קצבאות – קצבת שאירים וכן קצבת נכות מעבודה בפרק זמן זהה. כבר עתה נדגיש כי הנושא מדאיג לא מעט מהפונים לפורום תאונה עבודה בנושא ביטוח לאומי ועל כן בחרנו לעשות קצת סדר בעניין.

קצבת שאירים וקצבת נכות

ההבדל בין קצבת שאירים לקצבת נכות

קצבת השאירים נועדה לפצות אדם על גדיעת התמיכה הכלכלית הנובעת מפטירת בן משפחה. קצבת הנכות מעבודה נועדה לפצות אדם על גריעת כושר השתכרותו ועל הירידה בהכנסותיו כתוצאה מתאונת עבודה.

להמשיך לקרוא קצבת שאירים למול קצבת נכות