רשלנות רפואית שיתוק ע"ש ארב ERB | ERBS PALSY – פיצוי כספי בעקבות היצרות כתפיים / פרע כתפיים

היום אנחנו נדבר על רשלנות רפואית בהליך לידה, נתמקד בעיקר במקרה הנקרא ע"ש ארב ובאנגלית ERBS PALSY או בקיצור – ERB אשר התרחש בשל ההיתקעות או העצרות כתפיים בזמן לידה. נתמקד בשאלה האם כאשר משקל העובר גדול טרם הלידה יש מקום לצפות ל"פרע כתפיים" ומשכך יש מקום לחזות את הצורך בעריכת ניתוח קיסרי ליולדת.

נתייחס גם לסוגיה של נכות לנולד בשל ERB בעקבות היצרות כתפיים / פרע כתפיים שעיקרה חוסר יכולת ללדת את כתפי התינוק לאחר לידת הראש כמו גם מגבלות תפקודיות מהותיות שלהן השלכה גורפת על חייו היומיומיים ועתידו התעסוקתי בשל מגבלתו הפיזית.

רשלנות רפואית שיתוק עש ארב ERB ERBS PALSY – פיצוי כספי בעקבות היצרות כתפיים פרע כתפיים

להמשיך לקרוא רשלנות רפואית שיתוק ע"ש ארב ERB | ERBS PALSY – פיצוי כספי בעקבות היצרות כתפיים / פרע כתפיים