התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי – פיצוי פיטורים.

היום אדבר על התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי והאם הוא מזכה את העובד בפיצוי פיטורים.

בעבר כבר כתבתי בהרחבה בפורום על הנושא של התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי ולכן היום אתמקד בשאלה שאני נשאל לעיתים תכופות – האם כאשר עובד התפטר עקב מצב בריאותי לקוי ומצא מקום עבודה חלופי אחר והתחיל לעבוד במקום העבודה החדש, האם העובד יכול לדרוש את פיצוי הפיטורים שלו מהמעסיק הקודם שלו ?

במקרים האלה בדרך כלל טוען המעסיק כי לא מגיע לעובד לקבל את פיצוי הפיטורים או ליתר דיוק את ההשלמה לפיצוי פיטורים בשל העובדה כי הוא התפטר לא בשל מצב בריאותי לקוי אלא בשל שיקולים אישים אישים משכך העובד לא זכאי לפיצוי פיטורים.

למעשה המעסיק טוען כי התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי זה בלוף בלבד כי עובדה שבמקום העבודה האחר העובד יכול לעבוד – אז מה ההבדל ?!

בקצרה אומר –  במקרה שהעובד התפטר עקב מצב בריאותי לקוי הוא יכול לדרוש את פיצוי הפיטורים שלו בתנאים הבאים:

♦ העובד פנה למעסיק שלו והסביר את הקושי הבריאותי שלו לבצע את עבודותו נאמנה.

♦ העובד הציג בפני המעסיק שלו תיעוד רפואי מתאים המוכיח כי מצבו הבריאותי מונע ממנו לבצע את עבדותו נאמנה.

♦ העובד פנה לרופא תעסוקתי וגם הוא קבע כי העובד אינו כשיר לבצע את עבודתו במקום העבודה הנוכחי.

נטל הראייה, כי העובד התפטר עקב מצב בריאותי מוטל על העובד.

על מנת לבסס תביעתו זו על העובד להוכיח באמצעות תעודות רפואיות, כי מצב בריאותו אינו מאפשר לו בתנאי העבודה המוצעים ויתר נסיבות העניין להמשיך בעבודה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

על העובד הנטל להוכיח, כי מצב הבריאות היה המניע להתפטרותו וכי קיים קשר סיבתי בין מצב הבריאות וההתפטרות.

לסיכום אומר כי אין מניעה, במקרה של התפטרות לרגל מצב בריאותי ליקוי, שעובד ימצא עבודה אחרת התואמת את מצב בריאותו ואין הדבר פוגע בהצדקה של התפטרותו מהמעסיק הקודם.

למתקדמים אסביר כדלקמן:

נכון סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים (להלן- החוק) קובע כי "התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי עבודתו ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

בית הדין קבע כי בחינה דווקנית של יסודות סעיף 6 לחוק עלולה לחטוא למטרה ולהביא לתוצאה שאינה רצויה – בה עובד הסובל ממגבלה רפואית משמעותית נאלץ להמשיך לעבוד בעבודה המזיקה לו אף יותר, רק מהחשש שלא יפר התחייבותו בהסכם.

אדגיש כי בתי הדין לעבודה קבעו כי לצורך הוכחת חלותו של סעיף 6 לחוק, אין חובה בהמצאת אישור רופא תעסוקתי, ודי כי העובד יוכיח את מצב בריאותו בדרך אחרת.

כמו כן, אין צורך כי מצב הבריאות ימנע מהעובד כל אפשרות להמשיך בעבודתו, או שיכביד על עבודתו ועל בריאותו מעבר לרגיל, די בכך שיהא קשר סיבתי בין מצב הבריאות ובין ההתפטרות, וכי קשר זה יהא המניע להתפטרות או אחד המניעים העיקריים לה.

בית הדין קובע כי תכליתו של חוק פיצויי פיטורים אינה לשעבד את העובד למקום עבודה אחד. המשק המודרני והתחרותי מבוסס על מעבר חופשי של מצרכים, הון, עבודה ושירותים.

לעובד שמורה הזכות לעזוב את מקום עבודתו ולעבוד במקצוע ובמקום העבודה שהוא בוחר לעצמו ויש להמעיט את ההגבלות המוטלות עליו באמצעות הפסד פיצויי הפיטורים.

זאת ועוד, אין לעודד מצב בו עובד בשל חשש מהפסד פיצויי פיטורים ימשיך לעבוד על אף שמצב בריאותו אינו מאפשר זאת.

את יסודות סעיף 6 יש לפרש, במקרים מיוחדים, באופן לא דווקני.

איך מחשבים את פיצוי הפיטורים אתם שואלים – מומלץ לראות את הסרטון הבא:

האם ניתן לבטל פיטורים בטענה כי אינם הוגנים הנובעים ממניעים פסולים ?

הטרדה מינית בעבודה פיצוי כספי ללא הוכחת היקף הנזק

מה קורה אם המעביד לא הפריש לקרן פנסיה ו/או הפריש באיחור ניכר – האם יש קנס למעסיק ?

איך אני מקבל דמי אבטלה בתקופת הקורונה בלי לחכות 90 יום

האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

מה עושים כאשר המעסיק לא רוצה לשלם שעות נוספות ? | פיצויים על שעות נוספות

אישור מחלה פיקטיבי | נופש או לימודים בזמן חופשת מחלה | פורום תאונת עבודה

האם המעסיק יכול לדרוש כסף בחזרה מהעובד בסיום יחסי עבודה

פיטרו אותי מהעבודה בזמן מחלה האם חוקי ?

המעסיק עוקב אחרי בעבודה מה עושים | פרטיות בעבודה מה מותר ואסור

התקף לב שנגרם בעקבות סכסוך בעבודה מזכה אותך בפיצוי

האם מותר לחייב עובד ו/או מועמדים חדשים לעבודה בבדיקת פוליגרף ?

זכרו ידע הוא כוח !

חשוב לציין כי כל מקרה יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום.