יש לך רישיון לאוטומט – נהגת ברכב עם גיר ידני ועברת תאונת דרכים מה עושים ?

היום אני הולך לדבר על אחת השאלות ששואלים אותי בפורום ובהרצאות פעמים רבות ! מה קורה במצב שבו לנהג שנהג ביום התאונה – הרישיון מוגבל לרכב עם תיבת הילוכים אוטומטית כאשר בפועל הנהג נהג ביום התאונה ברכב שהותקנה בו תיבת הילוכים ידנית?

מחד גיסא טוענת חברת הביטוח החובה של הרכב להיעדר כיסוי ביטוחי, משלא החזיקה הנהג/ת ברישיון נהיגה תקף בעת התאונה. מאידך גיסא קרנית, תאגיד ציבורי שהוקם מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, המטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם כתוצאה מתאונת דרכים.

חשוב להדגיש כי כאשר יש חברת ביטוח ויש פוליסת ביטוח חובה בתוקף יש להיפרע ממנה ואין לפנות לקרנית לצורך קבלת פיצוי כספי בשל נזק גוף.

יש לך רישיון לאוטומט – נהגת ברכב עם גיר ועברת תאונת דרכים מה עושים

האם יש שוני בין רישיון לרכב אוטומטי לבין רישיון לרכב ידני בכל הקשור לזכות לפיצויים ביום התאונה

בית המשפט דן בסוגיה כאשר חברת הביטוח טענה כי יש לראות רכב, שבו מותקנת תיבת הילוכים אוטומטית כשונה מהותית מרכב, שבו מותקנת תיבת הילוכים ידנית. מדובר בסוגי רכב שונים במהותם הן מבחינת מבנה הרכב ומימדיו הפיזיים הן מבחינת המימד התפעולי של הנהיגה ברכב.

חברת הביטוח הדגישה את העובדה כי למרות שאין בתקנות התעבורה כל הבחנה בין רכב אוטומטי לבין רכב ידני, הרי שיש הבדלים של ממש בתהליכי ההכשרה, בלימודי הנהיגה ובמבחן השליטה ("טסט") לקבלת רישיון הנהיגה המתאים. מכאן שמדובר ברישיונות שונים לסוגים שונים של כלי רכב.

על כן לפי גישת חברת הביטוח יש לראות את הנהגת שנהגה ברכב ידני ולא אוטומט כמי שלא הייתה בעלת רישיון לנהוג באותו סוג רכב בו נהגה בעת התאונה.

ולכן לטענת חברת הביטוח היא לא צריכה לפצות את הנהגת בשל נזק גוף.

מעניין לציין כי באותו מקרה חברת הביטוח הציעה את "מבחן הטסט" הבודק את מיומנותו וכושרו של הנהג לנהוג ברכב. משנהגה הנהגת ברכב ידני, מבלי שעברה מבחן שליטה מעשי (טסט) ברכב ידני, אין לראותה כמי שהחזיקה ברישיון לנהוג באותו סוג רכב בו נהגה בעת התאונה.

ואילו קרנית טענה טענות הפוכות לאלה של חברת הביטוח, באותו מקרה טענה קרנית כי אין להשקיף על נהג שברישיונו הגבלה לנהיגה ברכב אוטומטי כעל מי שנוהג ברכב מסוג שונה עת מפר הוא את ההגבלה ונוהג ברכב ידני.

קרנית טענה כי שלילת הזכות לקבלת פיצוי כספי מחברת ביטוח מהאדם שהיה מעורב בתאונת דרכים ונגרם לו נזק גוף יש לייחד למקרים חמורים וקשים, בהם אין לנהג כלל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב. זאת להבדיל ממקרים אחרים, בהם יש לנהג רישיון לאותו סוג רכב, אך הוא מפר תנאי ברישיונו ואפילו אם נדרשת דרגת רישיון אחרת.

למעשה קרנית טענה כי חברת ביטוח ולא היא צריכה לשלם פיצוי כספי לנהג שניזוק בתאונת דרכים ונגרם לו נזק גוף.  

אז מגיע פיצוי כספי לניזוק בתאונת דרכים שנהג ברכב ידני ולא באוטומט  ונגרם לו נזק גוף?

מעניין לציין כי באותו מקרה בית המשפט קבע כי הנהגת החזיקה בעת התאונה ברישיון המתאים לנהוג ברכב, השלדה של רכב אוטומטי ושל רכב ידני מאותו סוג הן זהות ואין כל שינוי נוסף במבנה הרכב. ההבדל בין רכב אוטומטי לבין רכב ידני מתמצה בתיבת ההילוכים לבדה.

מכאן מתבקשת המסקנה, שאין בהבדל שבין רכב אוטומטי לבין רכב ידני כדי להביא למסקנה שמדובר בכלי רכב מסוג שונה המצריך רישיון שונה.

בסופו של דבר בית המשפט קבע כי הנהגת זכאית לפיצוי כספי מחברת הביטוח שלה וכי היא נהגה ברכב המותר לה על פי דרגת רישיונה. למרות האמור לעיל, המלצתי האישית היא להימנע מלנהוג ברכב ידני כאשר יש לך רישיון לרכב אוטומט.

לא פעם שואלים אותי האם זה בסדר לקחת רכב ידני להשכרה באירופה כאשר יש לנהג רישיון לאוטומט. רכב ידני באירופה זול משמעותית מרכב אוטומט. גם במקרה זה אני אומר שכדאי מאוד לשלם קצת יותר אבל לנהוג ברכב בהתאם לרישיון והטסט שעברתם. היות ובמקרה של תאונת דרכים בחול הכוללת נזק גוף – לא מומלץ להסתבך בשאלת החבות למול חברת הביטוח שמבטחת את הרכב – בהרחבה אודות תאונת דרכים בחול יש להיכנס ללינק.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]