מוות כתוצאה מתאונת דרכים כפולה | פורום תאונת דרכים ועבודה

היום אנחנו נדבר על מקרה מוות כתוצאה מתאונת דרכים. במקרה דנן מדובר בתאונת דרכים ממנה נפגע המנוח ונגרם לו נזק גוף בעיקר שברים ברגליו ונכות צמיתה של 28%. זמן קצר לאחר מכן וטרם שהספיק להבריא מתאונת דרכים הקודמת ולחזור לעבודתו שוב המנוח עבר תאונת דרכים והפעם קיפד את חיוו – המנוח הותיר אחריו אלמנה ושלושה ילדים.

תאונת דרכים פיצויים כתוצאה ממוות

כאשר בית המשפט נדרש לדון בפיצויים לעיזבון בעקבות מוות כתוצאה מתאונת דרכים מתעוררות סוגיות שונות הדורשות התייחסות מיוחדת כמו במקרה דנן כאשר בית המשפט דם ארוכות מי מבין שתי המשיבות הראשונות אחראית לאובדן כושר ההשתכרות של המנוח. במיוחד לאור תוצאת התאונה הראשונה, בתקופה שבין התאונה השנייה לבין תום תוחלת חיי העבודה של המנוח, אלמלא נהרג בתאונה השנייה.

פיצויים בעקבות מוות בתאונת דרכים

בית המשפט פסק כי עם מותו של התובע שנפגע בתאונה נקטעת התביעה נגד האחראי לתאונה הראשונה, בגין נזקיו העתידיים. לעיזבונו אין תביעה בגין הפסד כושר השתכרותו לאחר מותו, ולעניין זה אין נפקא מינה אם מותו הוא תוצאה של אירוע בר-חבות או תוצאה של אירוע תמים.

מקום שמותו של המנוח, לאחר שנפגע בתאונה הראשונה ובטרם מימש את זכאותו לפיצויים כנגד האחראי לתאונה זאת, נגרם כתוצאה מתאונה שנייה, זכאי עיזבון המנוח לתבוע את האחראי לתאונה השנייה בגין ההפסד שנגרם למנוח בכך שנשללה ממנו, עקב מות המנוח, האפשרות להיפרע מהאחראי לפיצויו בגין התאונה הראשונה את הנזק הממוני עבור התקופה שבין מועד התאונה השנייה לבין מועד תום תוחלת ההשתכרות של המנוח, אלמלא אירעה התאונה השנייה.

במקרה דנן, חייבת המשיבה השנייה לפצות את תלויי המנוח על הפסד תמיכה המחושב לפי כושר השתכרות של %72, היינו לאור כושר השתכרותו בעת קרות תאונה זאת.

המשיבה השנייה חייבת גם לפצות את עיזבון המנוח על הפסד עילת תביעה בגין הפסד כושר השתכרות עתידי של %28, מיום התאונה השנייה ועד לתום תוחלת ההשתכרות של המנוח, אלמלא נהרג בתאונה השנייה.

כוחה של הלכה זאת יפה גם במקרה שבתאונה השנייה לא נהרג הנפגע, אלא נגרמה לו נכות שבגללה הנזק של הפגיעה בתאונה הראשונה חדל להתקיים.

איך מחשבים את הפיצוי בעקבות מוות מתאונת דרכים

במקרה דנן, אין ספק שאלמלא נפטר המנוח בתאונה השנייה, היה משתמש לתמיכה במשפחתו בכספי הפיצויים בגין הפסד כושר השתכרותו לתקופה שמיום התאונה השנייה ועד תום תוחלת חיי העבודה של המנוח, המחושבים לפי ההפרש בין מה שיכול היה להשתכר אלמלא התאונה לבין מה שיכול היה להשתכר אחריה, בנכותו. זוהי חובתו המוסרית וחובתו על-פי דין, וגם בהיותו בריא שימשה הכנסתו לפרנסת המשפחה. משמע, שהתלויים היורשים היו נהנים מפיצויים אלה בכל מקרה, גם אלמלא נהרג המנוח בתאונה השנייה.

27.09.20018 עדכון – בעקבות הפוסט הנוכחי נשאלתי שאלות רבות העוסקות בדרך החישוב ובעיקר נשאלתי אודות הפרמטרים השונים שלוקח בית המשפט בחשבון כאשר פוסק הוא פיצוי כספי לירושים העיזבון בעקבות תאונת דרכים שנגמרת במוות.

לכן כתבתי פוסט עדכון מוזמנים להיכנס ולקרוא ⇐ איך מחשבים פיצוי כספי ליורשים במקרה מוות בתאונת דרכים | פורום תאונת דרכים

[wpforms id="138" title="true" description="true"]