בשל פגיעה בגזע המוח התפתחה תסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME שירותים מיוחדים לנכים

הפעם נענה לשאלה העוסקת בקצבת שירותים מיוחדים וכיצד מחשבים אותה ונדבר על פגיעת ראש בעקבות תאונת דרכים או ליתר דיוק פגיעה בגזע המוח שהובילה לתסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME.

בשל פגיעה בגזע המוח התפתחה תסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME

שיעורי הקצבה – שירותים מיוחדים לנכים בביטוח לאומי

בקצרה נסביר כי קצבת שירותים מיוחדים נועדה לאפשר טיפול אישי באדם הנכה עם נכות מגיל 18 ועד גיל פרישה וזקוק לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות כגון: רחצה, לבוש, הכנת אוכל, היגיינה והשגחה. קצבת שירותים מיוחדים, בשונה מגמלת סיעוד, ניתנת בכסף ולא בשעות טיפול.

כיצד מחשבים את גובה הקצבה בשל שירותים מיוחדים לנכים שביטוח לאומי צריך לשלם לכם:

דרגה ראשונה של הקצבה מיועדת לניזוק הזקוק לסיוע רב בביצוע פעולות יומיומיות ברוב שעות היממה ו/או זקוק להשגחה מתמדת – זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד 1,095 ש"ח

דרגה שניה של הקצבה מיועדת למי שזקוק לסיוע רב בביצוע כל פעולות יומיומיות – זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד – 2,452 ש"ח

דרגה שלישית של הקצבה מיועדת למי שתלוי לחלוטין באדם אחר בביצוע כל פעולות יומיומיות – כאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד –  4,115 ₪.

בשל פגיעה בגזע המוח התפתחה תסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME

מקרה שנדון בבית המשפט העסק בפגיעת ראש באזור גזע המוח – תובע בגיל 25 נפגע בתאונת דרכים בעקבות התאונה נפגע בגזע המוח ונותר נטול יכולת דיבור ומשותק בכל חלקי גופו למעט במצמוץ עין ימין.  במקרה הנדון תאונת הדרכים הוכרה כתאונת עבודה.

תסמונת הנעילה "LOCKED IN SYNDROME" מתאפיינת בכך שהחולה בה כשיר לחלוטין מבחינה קוגניטיבית ומנטלית, ער למתרחש ואף ניחן ביכולת ראייה ושמיעה מלאה, אך חסר כל יכולת מוטורית לבטא את תודעתו כלפי חוץ ולקיים תקשורת רגילה עם הסביבה. נפשו הפעילה של גיל "כלואה" בגופו המשותק.

היות ומדובר בתאונת עבודה נפגע עבודה בעל נכות רפואית של 100%, זכאי הן לקצבת נכות, הן לקצבה עבור שירותים מיוחדים והן לגמלת ניידות.

אדם המשותק בכל חלקי גופו זכאי, ככלל, לפיצוי עבור מימון העסקתו הישירה של עובד זר, במשך 24 שעות ביממה.

מה שמיוחד במקרה דנן שבית המשפט פסק טיפול השגחתי צמוד והן טיפול נוסף, שיוענק לניזוק בתאונה על-ידי מטפל ישראלי השולט בשפה העברית, לצורך תקשורת עשירה יותר עם הסביבה.

בנוסף נפגע תאונה הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים מקסימלית אינו זכאי לקבלת תשלום להחזקת רכב, אך תשלום זה הוא רק בגובה ההפרש בין גמלת הניידות שהוא זכאי לה לבין סכום הקצבה להחזקת רכב הקבועה בחוק. לפיכך אין במתן קצבת שירותים מיוחדים כדי לפגוע בעצם זכאותו של הנפגע לקבל גמלת ניידות נפרדת.