פגיעת ראש בעבודה שגרמה לנכות

היום בפורום תאונת עבודה נדבר על פיצויים עקב פגיעה בראש במהלך העבודה, מדובר בפגיעת ראש חזקה שגרמה לעובד לנכות חשוב לציין כי העובד לא חבש קסדה במהלך העבודה. במאמר זה נבחן מה הם התנאים לקבלת פיצוי כספי בשל נזק גוף לעובד.

במקרה דנן העובד עבד בעבודת טפסנות בגובה כאשר חתיכת ברזל כבדה נפלה על ראשו. למעשה התאונה אירעה בשל נפילת חבק, שחיבר בין תבניות ברזל אשר מתחתן עבד העובד וכתוצאה מכך איבד הכרה ונפל.

פגיעת ראש טראומטית פיצוי כספי

בעקבות התאונה בעבודה לעובד נקבע פיצוי כספי מעל ל -204,391 ש"ח כאשר בין היתר נקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור 50% מיום התאונה ועד שנה לאחר התאונה. בנוסף נקבעה לו דרגת נכות צמיתה בשיעור 10% בהתאם לתקנת 34(ב)(2) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956. עוד נקבע, כי נכותו התפקודית של המשיב היא בשיעור 10%.

המעסיק אשם בתאונת העבודה וצריך לפצות את העובד

בית המשפט קבע כי המעסיק אחראי למקרה התאונה היות והתרשל כלפי העובד היות וחלה עליו חובת הזהירות כלפי העובד. המעסיק היה צריך לצפות את התרחשות התאונה וכי ביצוע העבודות האמורות ללא קסדה וללא מחיצות מגנות מעל לעובד מסכנות אותו וזאת בעיקר בשים לב לתכונות ולמשקל של חתיכות הברזל והתבניות.

אשם תורם לעובד מפחית את הפיצוי בגין נזק גוף

במקרה דנן בית המשפט פסק אשם תורם לעובד בשיעור של 10% מאחר והועבד עבד כטפסן במשך שנים ארוכות. העובד היה צריך להיות מודע לסיכון הכרוך בביצוע העבודות בגובה והיה בידו להסב את תשומת ליבו של המעביד על הכשלים הבטיחותיים.

מסקנות – פגיעת ראש בעבודה

המלצתי החמה למעסיק היא להקפיד על בטיחות בעבודה, במיוחד לאור חובת חבישת קסדה לאור תקנות הבטיחות בעבודה. חבישת קסדה מצילה חיים. לא לשכוח כי תאונות במקום העבודה יכולות לסכן את הפעילות העסקית של העסק היות וזה חושף את העסק לעלויות מיותרות שניתן למנוע אותן.  

חשוב להדגיש כי גם על העובד ישנה אחריות כאשר הוא נמנע מלחבוש קסדה, לא רק שהעובד מסתכן בנזק גוף ונכות בנוסף לכך בית המשפט יכול להפחית מהפיצוי שמגיע לו בשל נזק גוף כתוצאה מפגיעת ראש בשל אשם תורם.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]