תביעה בשל רשלנות רפואית בטיפול שיניים – מתי פוסקים פיצוי כספי למטופל?

היום אני אדבר על תביעה בגין רשלנות רפואית בטיפול שינים. בדרך כלל שואלים אותי מתי ניתן לתבוע רופא שיניים בשל רשלנות בטיפול שיניים בנוסף שואלים אותי איך לתבוע רופא שיניים שגרם לי נזק בפה בנוסף לכאב ועוגמת נפש רבה.

וכמובן השאלה העיקרית – מתי יודעים אם מדובר ברשלנות רפואית בזמן מתן טיפול שיניים  רשלני למטופל המזכה בפיצוי כספי ושוב כמו תמיד התבקשתי לתת דוגמה מהשטח.

אומנם במקרה שאציג לפניך היום – בית המשפט בסופו של דבר קיבל את התביעה בגין רשלנות רפואית בטיפול שיניים ואף קבע פיצוי כספי על סך 115 אלף ש"ח.

♠ אבל ולפני הכל אומר את זה בצורה הברורה ביותר ושלא יספרו לך אחרת – להוכיח רשלנות רפואית בעניין שברפואה הוא לא דבר קל ! 

רשלנות רפואית בטיפול שיניים

לפני מספר חודשים כתבתי על מקרה של מטופלת שתבעה רופא בשל רשלנות רפואית בניתוח להגדלת / הרמת חזה והסברתי את הקושי המובנה להוכיח כי הרופא במקרה הספציפי שלה התרשל בזמן ביצוע הניתוח,  לקריאת הפוסט היכנס ללינק ⇐ רשלנות רפואית בניתוח הגדלת / הקטנת חזה | ניתוח פלסטי שהסתבך.

רשלנות רפואית בטיפול שיניים – מה אומר החוק ?

אוקי היום אדבר על מקרה של מטופל שתבע את רופא השיניים שלו בטענה מרכזית כי הוא התרשל בטיפול הרופאי שסיפק לו וגרם לו נזק גוף בשל טיפול רופאי רשלני בחלל הפה.

בסיפור המקרה שאדבר עליו היום מדובר בפגיעה נורולוגית קשה בעצבי הפנים של המטופל שעבר טיפול שיניים / שורש שכתוצאה מפגיעה זו מחצית מפניו נשארו משותקים.

קודם כל נבין מה אומר החוק במקרה של רשלנות רפואית בטיפול שיניים. אתייחס לחוק זכויות החולה ובעיקר לעניין ההסכמה מדעת לטיפול רפואי

  • לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות פרק זה.
  • לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לענין זה, "מידע רפואי", לרבות:
  • ⊗האבחנה (הדיאגנוזה) והסָכוּת (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;
  • ⊗תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע;
  • ⊗הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות;
  • ⊗סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;
  • ⊗עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.

המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם ככל האפשר, ובאופן שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.

וכן יש סייג האומר כי רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים למטופל, הנוגע למצבו הרפואי, אם אישרה ועדת אתיקה כי מסירתו עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל.

לגבי אופן ההסכמה, ההסכמה הסכמה צריכה להיות מדעת יכול שתהיה בכתב, בעל פה או בדרך של התנהגות.

הערה חשובה – במקרה של ניתוח, צינתורים של כלי דם, דיאליזה, טיפולי הפריה חוץ גופנית, כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים – > ההסכמה של המטופל תינתן במסמך בכתב, שיכלול את תמצית ההסבר שניתן למטופל.

וכן במקרה ונמנע מהמטופל לתת את הסכמתו מדעת בכתב, תינתן ההסכמה בפני שני עדים, ובלבד שדבר ההסכמה והעדות יתועדו בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.

רשלנות בטיפול שורש / שיניים – מתי פוסקים פיצוי כספי למטופל?

במקרה הסיפור שלנו בית המשפט התרשם כי אכן דובר על רשלנות רפואית במהלך טיפול השיניים. בית המשפט אמר כי במקרה לעיל לא התקימה הסכמה מדעת כמשמעותה בחוק והפסיקה משלא העמיד הרופא שהעניק את טיפול השניים למטופל על הסיכונים הנובעים מההליך של חידוש טיפול שורש.

יש להבין כי בית המשפט אמר גם כי גם אם טיפול השיניים עצמו הוא סביר, עצם העובדה שרופא השינים לא פירט בפני המטופל את הסכנות העלולות להיגרם לו מהזריקה ולא אפשר לו לשקול את צעדיו – הרופא חב חובת פיצוי כספי למטופל בגין הנזק שגרם לו.

נכות רפואית בעקבות טיפול שיניים לקוי – פיצוי כספי לניזוק

עוד אוסיף כי במקרה לעיל מומחה רפואי מטעם בית המשפט קבע כי נגרמה נכות למטפל שעבר טיפול שיניים / שורש המעורכת ב – 20% לפי תקנות הביטוח הלאומי.

בנוסף בהתחשב בפרק הזמן מאז הפגיעה ובחוסר הטבה  למרות טיפולים תרופתיים ממושכים יש לראות נכות זו כקבועה.

נוכח העובדה כי מדובר במקרה המוזכר בפגיעה נוירולוגית קשה בעצבי הפנים בעקבות טיפול השיניים, המטופל מדווח כי יש לו תחושת נימול בפה במקום המשותק וכי דבר זה מקשה עליו בין היתר בשנתו בנוסף המטופל מתקשה לדבר בעיקר בדיבור ממושך היות וזה מעייף אותו, כן הוא סובל מחוסר תחושה וכתוצאה מכך נוהג לנשוך את הצד הרדום גבר הגורם לו לשטפי דם.

אציין בקצרה כי בסופו של דבר בית המשפט קבע כי הנכות התפקודית של המטופל בעקבות טיפול שיניים רשלני שגרם לו נזק גוף של ממש עומדת על 10%.

להבדל בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית מוזמנים לקרוא את הופסט הבא ⇐ מה ההבדל בין נכות רפואית ונכות תפקודית | איך קובעים נכות תפקודית | תאונת דרכים ועבודה.

איזה פיצוי כספי מגיע לי בעקבות טיפול שיניים רשלני ?

אוקי אז כפי שכתבתי לאחר שמומחה מטעם בית המשפט יקבע את אחוזי הנכות הרפואית שלך בעקבות טיפול שיניים או שורש רשלני. בית המשפט יקבע את אחוזי הנכות התפקודית שלך.

הפסדי השתכרות לעבר וגם לעתיד – בשל נזק הגוף שנגרם לך אשר בין היתר מנע ממך להמשיך לעבוד ולתפקד כרגיל. למשל בסיפור המקרה שלנו היום שם נקבע 30 אלף ש"ח פיצוי כספי בשל הפסדי השתכרות לעבר ו – 50 אלף ש"ח בגין הפסדי השתכרות לעתיד בין היתר בית המשפט התייחס לגילו של המטופל ושיעור השכר הממוצע במשק.

הפסדי פנסיה ותנאים סוציאליים – בגדול מדובר בנגזרת של הנתונים לעיל כגון השתכרות לעבר ועתיד. בסיפור המקרה נפסק 5 אלף ש"ח בגין ראש נזק זה.

הוצאות רפואיות ונסיעות לעבר ועתיד – בדרך כלל בעקבות טיפול רפואי רשלני בשיניים יהיה צורך לעבור סדרה שלמה של טיפולים נוספים על מנת לנסות למזער את הנזק ולכן יש הוצאות כספיות נוספות למטופל שניזוק בעקבות טיפול שיניים רשלני. במקרה הסיפור שלנו נפסק 20 אלף ש"ח בגין ראש נזק זה.

עזרת הזולת צד ג' – כן גם אם רק בני המשפחה שלכם עזרו לכם להשתקם לאחר טיפול שינים רשלני  יכולים אתם בתנאים מסוימים לדרוש פיצוי כספי. במקרים מסוימים עזרת השפחה לא מספיקה והניזוק צריך גם מטפלת או סייעת כל מקרה לגופו.

נזק לא ממוני כגון כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה – כמובן בגין הכאב, עוגמת נפש והפגיעה שלך בחופש הבחירה מכוח החוק בין היתר כפי שהסברתי בהרחבה בהתחלה יש לבקש פיצוי כספי.

כפי שמסביר בית המשפט כי כאשר אנחנו מדברים על נזק לא ממוני כגון כאב וסבל ופגיעה באוטונומיה בעקובת טיפול שיניים רשלני – הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה הוא פיצוי לא ממוני הניתן בגין שלילת חופש הבחירה של הנפגע והפגיעה בכבוד האדם שבו. גם אם ניקח בחשבון את הטענה שגרימת נזק מסוג זה הוא נדיר עד כי במספרים זניחים, עדיין מן הראוי היה להעמיד את המטופל שביקש לעבור טיפול שיניים על סיכונים אלו על אף נדירותם.

להרחבה אודות רשלנות רפואית היכנס לפרסומים קודמים שלי 

רשלנות רפואית בטיפול ליזר | כייויות מלייזר | תביעה בשל הסרת שיער בלייזר

רשלנות רפואית בעקבות ניתוח עמוד שידרה שהסתבך

רשלנות רפואית בניתוח שאיבת שומן | תביעה נגד הרופא המטפל

רשלנות רפואית בעקבות צלקת אצל התינוק או אמו לאחר ניתוח קיסרי האם רשלנות רפואית

רשלנות בניתוח הגדלת או הקטנת חזה או הרמת חזה | ניתוח פלסטי שהסתבך

זכרו ידע הוא כוח ! 

חשוב לציין כי כל מקרה של נזק גוף יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]