תאונת דרכים שהתרחשה בחול את מי תובעים ?

עדכון חשוב בהלכה בעניין תאונת דרכים בחול את מי תובעים ואיפה – יפורסם בתאריך 31.7.2018. חשוב לציין כי ההלכה של בית המשפט העליון התהפכה בהרכב של 7 שופטים של בית משפט העליון במסגרת דיון נוסף. 

היום נענה לשאלה מה קורה כאשר תושבי ישראל עוברים תאונת דרכים בחול הכוונה מחוץ לישראל כאשר כל המעורבים בתאונה מקום המושב המשותף שלהם הוא בישראל. למעשה איזה חוק חל של ישראל או של המדינה הזרה? ואם מדובר בתאונת דרכים שהתרחשה בחול ובית המשפט יקבע שמדובר בדין הישראלי שחל במקרה זה האם מחלים את פקודת הנזיקין או חוק הפיצויים לתאונת דרכים.

להמשיך לקרוא תאונת דרכים שהתרחשה בחול את מי תובעים ?

תאונה של אופניים חשמליים עם הולך רגל

היום אנחנו נדבר על הסוגייה שאנחנו נשאלים עליה רבות – תאונה של אופניים חשמלים עם הולך רגל + עדכון חדש מהפסיקה שיכול מאוד לעזור להולכי הרגל בקבלת הפיצוי הכספי.

להמשיך לקרוא תאונה של אופניים חשמליים עם הולך רגל