התפטרות עקב בעיה רפואית כגון מחלה או מצב בריאותי לקוי – מזכה בפיצוי פיטורין ?

היום נענה על השאלה העוסקת בזכויות עובדים בעיקר בסוגיה המתמקדת פיצויי פיטורין עקב קושי בריאותי. העובד רוצה לסיים לעבוד במקום העבודה עקב בעיה רפואית. נשאלת השאלה האם מדובר בהתפטרות והאם במצב שכזה זכאי העובד לקבל פיצוי פיטורין?

התפטרות עקב בעיה רפואית מזכה פיצוי

החוק קובע: התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העינין הייתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

להמשיך לקרוא התפטרות עקב בעיה רפואית כגון מחלה או מצב בריאותי לקוי – מזכה בפיצוי פיטורין ?