ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОПЧИКА

Падение на твердую поверхность является одной из наиболее распространенных причин перелома копчика. Некоторые из общих симптомов такого перелома – это боль в области ягодиц, неприятное ощущение в нижнем отделе позвоночника, боль и затруднение при сидении, отек и воспаление у основания позвоночника.

להמשיך לקרוא ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОПЧИКА

בשל פגיעה בגזע המוח התפתחה תסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME שירותים מיוחדים לנכים

הפעם נענה לשאלה העוסקת בקצבת שירותים מיוחדים וכיצד מחשבים אותה ונדבר על פגיעת ראש בעקבות תאונת דרכים או ליתר דיוק פגיעה בגזע המוח שהובילה לתסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME.

בשל פגיעה בגזע המוח התפתחה תסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME

להמשיך לקרוא בשל פגיעה בגזע המוח התפתחה תסמונת הנעילה LOCKED IN SYNDROME שירותים מיוחדים לנכים

מתי תאונת דרכים לא תחשב לתאונת עבודה ?

היום אנחנו נענה לשאלה שנשאלה בפורום תאונת עבודה העוסקת במקרה של תאונה לעובד שאירעה בדרכו לעבודה באיזה סיטואציה לא תיחשב התאונה לתאונת עבודה?

בקצרה נאמר כי אם הפסיק העובד את דרכו המקובלת אל מקום העבודה הפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעבידו ואם הניזוק העצמאי – שלא לשם עיסוקו במשלח ידו – ככול הנראה לא יהיה מדובר בתאונת עבודה, כמובן שכל מקרה יש לבחון לגופו ולא ניתן לקבוע חד משמעית לפני בדיקה משפטית מקיפה של המקרה הספציפי.

למשל כאשר העובד יוצא מביתו לכיוון חדר הכושר ומשם תכנן לנסוע למקום העבודה שלו ובדרך קרה מקרה התאונה למשל נפל במדרגות של חדר הכושר או למשל כאשר העובד יוצא מביתו למקום העבודה ובדרך עוצר לעשות קניות בסופר ובסופר מחליק ונופל על עצם הזנב גם מצב שכזה ייתכן ולא יוכר כתאונת עבודה.

מתי תאונה לא תחשב לתאונת עבודה ?

תאונה תחשב לתאונת עבודה גם אם סטה הניזוק מדרכו לעבודה בתנאים הבאים:

ישנם מצבים שבהם הניזוק עובר תאונת דרכים בדרך לעבודה למשל נפילה באוטובוס, נפילה באוטובוס נחשבת לתאונת דרכים שיכולה גם להיות תאונת עבודה.

כתבתי על כך בעבר מוזמנים לקרוא כיצד יש לפעול במקרה של תאונה באוטובס על מנת לקבל פיצוי כספי ⇐ נפילה באוטובוס או פציעה באוטובוס מה עושים?

גם תאונה בין שני כלי רכב למרות שמדובר בתאונת דרכים – אם העובד היה בדרך למקום העבודה בתנאים מסוימים ניתן להגדיר תאונה זו כתאונת עבודה. בין היתר בשל העובדה כי העובד היה בדרכו לעבודה ולא חלה סטיה במסלול שלו.

במקרה של תאונת עבודה זכאי העובד להגיש תביעה נגד ביטוח לאומי ולדרוש פיצויים מביטוח לאומי.

לצורך הדוגמה זכותו של הניזוק בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה לתבוע דמי פגיעה מביטוח לאומי.

יש לציין כי כאשר ישנה סטיה מהמסלול של העובד למקום העבודה, למשל בדרך למקום העבודה הניזוק סוטה מהמסלול לכיוון מפגש קצר עם חבר שלו או פתאום מתקשרת אשתו ומבקשת שיכנס דחוף לסופר לקנות מצרכים לקראת החג ואז כאשר חלה הסטיה ממסלול הנסיעה המתכונן למקום העבודה מתרחשת התאונה.

חשוב להדגיש כי במצב דברים שכזה יכול להיות שביטוח לאומי לא יכיר במקרה שלך כתאונת עבודה.

על מנת לקבל את הפיצוי מביטוח לאומי על הניזוק שעבר תאונה צריך להוכיח שהסטיה שלו מדרכו לעבודה הייתה סטיה העומדת בתנאי החוק ומזכה את הניזוק בפיצויים בשל תאונת העבודה.

ביטוח לאומי מכיר בשני מצבים של סטיה מוכרת לעובד שתוכר כתאונת עבודה

  • אם הניזוק סטה להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו. במצב דברים זה התאונה תוכר כתאונת עבודה.
  • אם הניזוק סטה מדרכו לעבודה כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים או אל מקום אחר שאושר בתקנות הביטוח הלאומי וכן כדי להחזירו משם. במצב דברים זה תוכר התאונה כתאונת עבודה.

תאונה בחזרה מהעבודה האם מדובר בתאונת עבודה?

תאונה בדרך הביתה חזרה ממקום העבודה תחשב לתאונת עבודה המאפשרת תביעה נגד ביטוח לאומי כאשר היא עומדת במבחנים לעיל. למשל כאשר העובד לא סטה בדרך הביתה מהמסלול הקבוע בו הוא נוסע או הולך ממקום העבודה אל ביתו.

כאשר העובד נסע בדרכו למוסך ממקום העבודה ומשם תכנן לנסוע הביתה ובדרך למוסך אירעה תאונת דרכים – בשל סטיה שכזו ייתכן ולא תוכר התאונה כתאונת עבודה.

תאונה במהלך העבודה כאשר אין קשר ישיר בין התאונה לבין אופי העבודה

מעניין לציין כי לא כל תאונה אשר התרחשה במהלך העבודה, אולם ללא קשר ישיר לעבודה, לא בהכרח תיחשב לתאונת עבודה המזכה בפיצוי כספי.

למשל התקף לב בעבודה לעובד בגננות בזמן העבודה כאשר לא הוכח כי יש קשר ישיר בין העבודה של העובד למחלת הלב ולא הוכח כי היה "אירוע חריג" בעבודה או "מאמץ בלתי סביר" בעבודה שגרם לעובד להתקף הלב.

[wpforms id="138" title="true" description="true"]

תאונת דרכים – נהיגה ללא ביטוח חובה – ילד קטן נסע ונפצע בתאונה

ילד נפגע בתאונת דרכים כאשר נסע ברכב של בן דודו שלא היה מבוטח בביטוח חובה וגם לא רישיון רכב בתוקף לכן קרנית – קרן לנפגעי תאונת דרכים נתבעה בהליך זה כאשר נשאלת השאלה מי הולך לשלם בעד נזק הגוף שנגרם לילד הקטין?

הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

הילד הגיש את תביעתו כאשר היה בגיר והופיע בפני ביטוח לאומי לצורך הערכת נכותו כהיותו בגיר.
לבגיר שנפגע בתאונת הדרכים קבעו נכות בשיעור של 70 אחוז בתחום הפסיכאטרי, 30 אחוז בתחום הניורולוגי ו 5 אחוז בתחום האורטופדי.
סה"כ נכותו של הבגיר בעקבות תאונת הדרכים שהוגשה נגד קרנית עומדת על 80 אחוז.

לידע כללי אודות קרנית – מדוע התביעה הוגשה נגד קרנית ומה זה בכלל קרנית?

קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים היא גוף המפצה את הניזוקים כאשר מדובר בתאונת דרכים ובין היתר כאשר אין ביטוח חובה בתוקף – במצב כזה הניזוק אשר נפגע בתאונת דרכים מקבל כספים מקרנית ישירות.
בשל התאונה פנה התובע אל הביטוח הלאומי בתביעה לקצבת ילד נכה ולאחרי כן למחלקת נכות כללית וכן למחלקת שירותים מיוחדים וניידות. פניתו של התובע לקבלת תגמולי ניידות שירותים מיוחדים לנכים נדחתה.
הצדדים הסכימו ביניהם כי הפיצוי המגיע לתובע בגין נזקיו כתוצאה מהתאונה יעמוד על 3 מיליון ₪ לפני ניכוי תשלומים תכופים, גמלאות ביטוח לאומי בעבר ובעתיד… את ייתר הרכיבים לא נפרט כי זה פחות רלוונטי לעניינו …

תביעה נגד ביטוח לאומי – גמלת שירותים מיוחדים

המחלוקת העיקרית בין הצדדים – האם הקפאת גמלאות שירותים מיוחדים לנכים עתידיות אפשרית עד לסיום ומיצוי ההליכים בביטוח לאומי. נכותו הזמנית של הניזוק מזכה אותו בגמלת נכות אין היא מזכה אותו בגמלת שירותים מיוחדים לנכים.
הניזוק טוען כי אין להקפיא כל סכום לעניין זה ויש להעביר אליו את כספי הפיצוי באופן המלא ואילו לטענת קרנית יש להקפיא סכום מסוים בגין גמלאות מהסיבה שייתכן כפל פיצוי כי אם קרנית תשלם כספים אלה היום יכול הניזוק עוד מספר שנים לגשת לביטוח לאומי במקרה של החמרה במצבו ולדרוש כספים בגין ראשי נזק זה למרות שכבר קיבל פיצוי בפועל מקרנית.
בנוסף טענה הנתבעת כי יש להורות לנפגע תאונת הדרכים ליזום תביעה נוספת מצדו לקבלת גמלת שירותים מיוחדים לנכים לאחר קביעת נכותו הצמיתה.
הניזוק בתאונת הדרכים טען כי  למרות שנכויותיו בביטוח לאומי הן זמניות בשלב זה-  אין בה לעלות או להוריד בנדון שכן לו התובע היה זוכה לגמלת שר"מ זמנית בגין נכותו הזמנית, הרי שאז ראוי היה להקפיא סך מסוים אף עבור גימלה עתידית אשר אפשר שתקבע, ואולם מעת שתביעתו לעניין זה נדחתה כבר בשלב קביעת הנכות הזמנית הדעת נותנת, וכך אף על בית המשפט להעריך, כי תדחה עם קביעת הנכות הצמיתה.

האם קרנית יכולה לחייב את נפגע תאונת הדרכים לפעול באופן יזום מול מחלקת שירותים מיוחדים?

בנוסף הניזוק טען כי קרנית לא יכולה לחייב את הנפגע לפעול באופן יזום מול מחלקת שירותים מיוחדים על ידי הגשת תביעה חדשה למחלקה זו לרבות עמידה בפני ועדות רפואיות בכל התחומים.
בוודאי שאין לחייבו לעשות זאת כאשר אין המלצה של הועדה הרפואית לפנות לקבלת שירותים מיוחדים לנכים.
הסבר – הטעם לניכוי הגמלאות הוא כי תשלומי הביטוח הלאומי, בעבר ובעתיד, מפחיתים את זכותו של הניזוק כלפי המזיק, ומעמידים תחתיה את זכותו של המל"ל כלפי המזיק.
במצב שכזה למעשה קרנית צריכה לשלם פחות לנפגע תאונת הדרכים.
הנפגע אינו חייב לפנות בפועל לביטוח לאומי לצורך קבלת הגמלאות להן הוא זכאי אך במצב שכזה ייתכן שינוכו הגמלאות להן הוא זכאי, ככל שמדובר בתביעה נגד המעביד, או "יוקפא" סך מתאים כאשר התביעה מופנית כנגד צד ג'.
חשוב לציין – בית המשפט ינכה או יקיפא כספים רק אם הנפגע עומד לכאורה בתנאים המזכים אותו בגמלה ואולם במקרים בהם סבור בית המשפט כי התובע אינו זכאי כלל לגמלה בית המשפט לא יעכב כספים של הנזיוק.
סיכום – במקרה דנן בית המשפט קבע כי אין מקום להורות על עיכוב כספים בשל האפשרות כי תינתן לניזוק בעתיד גמלת שירותים מיוחדים לנכים.
 [wpforms id="138" title="true" description="true"]