התעללות נפשית במקום העבודה מצד הבוס או העובדים האם עילה להתפטרות וקבלת פיצוי כספי

הגיעה אלי לקוחה שטענה כי המעסיק התעלל בה נפשית, הקטין אותה למול כל העובדים והשפיל אותה ברבים על בסיס קבוע ומתמשך.

העובדת ביקשה כי אגיש תביעה בשמה נגד המעסיק בעילה של התעמרות בעבודה והיא דרשה שאציין בכתב התביעה שממש מדובר בהתעללות נפשית מצד הבוס באופן עקבי שחוזר על עצמו לאורך חודשים.

אומר את האמת בהתחלה הייתי מאוד סקפטי הרי כמעט כל עובד בשלב מסוים ״עולה על שרטון״ עם המעסיק שלו ולאחר מכן לומדים לחיות ולעבוד יחד.

אך במקרה הספציפי שלה העדויות והממצאים הרפואיים שהיא הציגה בפני גרמו לי להבין שמדובר במקרה מורכב וקשה מאוד שמחייב את התערבותי המקצועית.

התעללות נפשית במקום העבודה מצד הבוס האם עילה להתפטרות | התעמרות בעבודה
התעמרות בעבודה השפלה והתנכלות

כאשר אנחנו עוסקים בסכסוך בעבודה או התעמרות בעבודה במיוחד כאשר מדובר באנרגיה שלילית במקום העבודה לאורך זמן הגוף שלנו מתחיל לשדר לנו אותות מצוקה.

כאשר הגוף שלנו משדר אותות מצוקה בעקבות אי נעימות מתמשכת במוקם העבודה אנחנו פונים לרופא המשפחה ואז בדרך כלל מגלים כי יש לנו לחץ דם גבוהה, היפרוונטילציה ועוד…

בנוסף אדגיש כי לא פעם עובד מספר לי כי בעקבות סכסוך מתמשך בעבודה הכולל עלבונות וכעסים מצד הבוס הוא מתקשה להירדם בלילה, יש לעובד סיוטים ופחדים, עצבנות ייתר, חוסר ביטחון כלכלי שנובע מחוסר יציבות תעסוקתית ועוד… כל הסממנים האלה אינם בריאים לעובד ומשפעים על אורך החיים שלו ישירות.

ואני כבר לא אדבר על העובדה כי יש עובדים שמגיעים ממש להתקף לב בעבודה הנגרם בעקבות סכסוך עם המעסיק או אחד העובדים או לדיכאון עמוק המוכר כתאונת עבודה בעקבות מריבות במקום העבודה.

על כך כתבתי כבר בפורום בעבר בהרחבה ⇐ שיחה קשה עם המעסיק שהובילה את העובדת לדיכאון הוכרה כפגיעה בעבודה – הוכרה כפגיעה בעבודה.

בנוסף כתבתי גם על מקרה שבו העובד קיבל התקף לב / אוטם בשריר הלב בזמן העבודה בעקבות צעקות וכעס רב שהוביל למתח נפשי –  ⇐ התקף לב שנגרם בעקבות סכסוך בעבודה מזכה אותך בפיצוי. ראה גם ⇐ התקף לב בזמן עבודה פיצוי כספי ביטוח לאומי פורום תאונת עבודה.

התנהגות מטרידה ומשפילה התעללות נפשית כלפי העובד – התנכלות תעסוקתית במקום העבודה

רוב התלונות שאני שומע מצד העובדים מתארות העסקה פוגענית / התכלות תעסוקתית כאשר מדובר בהתנהגות מטרידה ומשפילה המופנית כלפי העובדת או העובד באופן אישי ייתכן כי גם כלפי יתר העובדים במקום העבודה באופן חוזר ונשנה.

כאשר אני מדבר על התעללות נפשית במקום העבודה או התעמרות במקום העבודה הכוונה היא בדרך כלל על פגיעות שבוצעו באמצעים מילוליים כגון צעקות, ביקורות לא מוצדקות, כינוי גנאי, פגיעה במעמדה של העובד או העובדת, בקרת יתר, דקדקנות יתר, הפגנת שליטה והתנהגות אימפולסיבית והרסנית.

ואני אדגיש כי התעמרות בעבודה בדרך כלל זה לא מתרחשת באופן חד פעמי אלא בחשיפה מתמשכת של העובדת או העובד לנזיפות חוזרות ונשנות בשל עניינים שולים והשתלחות בתובעת והעלבתה תוך שימוש בכינוי גנאי והקטנה למול כולם.

מעניין לציין כי הנזק בשל התעמרות בעבודה או התעללות נפשית במקום העבודה אינו מוגבל רק לעובד הסובל מפגיעות אלה אלא גם לסובבים אותו למשל החברים שלו לעבודה באופן עקיף.

גם החברים לעבודה של העובד שכלפיו המעסיק מתעמר יכולים במקרים מסוימים לטעון כי גם גם הם נפגעו מהתעמרות בעבודה בשל פגיעה בחבר שלהם לעבודה.

הרי ויכוחים וסכסוכים בעבודה יוצרים עבירה קשה של עוינות כעס ותסכול במיוחד כאשר העובד נמצא במקום העבודה 9 שעות ביום ו 5 ימים בשבוע.

על מנת לבסס את עמדתי בעניין העובדה כי התעמרות בעבודה אינה מוגבלת רק כלפי העובד אלא גם כלפי החברים שלו לעבודה אציין כי בית הדין לעבודה התייחס במפורש למחקרים המלמדים כי נזקי ההתעמרות בעבודה אינם מתמצאים בתחומו של מושא ההתעמרות, גם מי שנכחו בסיטואציה של התעמרות בעבודה עשויים להגיב באופן דומה לצד הנפגע.

אזכיר גם כי בהצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה נקבע בסעיף 5 כי בית הדין ראשי לפסוק בשל התעמרות במסגרת העבודה פיצוי ללא הוכחת נזק שלא יעלה על 120,000 ₪.

התעמרות בעבודה ולשון הרע / לשון הרע משתמעת

מהניסיון שלי לאורך השנים שמתי לב לתופעה מטרידה כי במקרים מסוימים כאשר העובד או העובדת מלינים כי המעסיק מתנכל להם ומטריד אותם על בסיס קבוע במקום העבודה ישנם מקרים לא מעטים של שימוש בשפה בוטה, משפילה ודורסנית שיכולה להתפרש במקרים מסוימים כלשון הרע.

באחד המקרים שמשרדי טיפל בו במסגרת תביעה בבית הדין לעבודה טענה העובדת כי במסגרת ההשתלחויות של המעסיק כלפיה, בנוכחות עובדים אחרים, הוא הטיח בה מילים קשות ופוגעניות, והתנהג כלפיה ביחס משפיל תוך התנהגות באופן מאיים עם ביטוים מילוליים שפוגעים במעמדה.

דברי לשון הרע כלפי העובדת פגעו בנכס היקר ביותר לה – שמה הטוב וכבוד בעיני עצמה ובעיני אחרים.

כפי שנפסק בהרחבה בפסיקה, פגיעתה של הדיבה רעה לא רק כלפי מושא לשון הרע עצמו, אלא גם כלפי סביבתו הקרובה, היא עלולה לפגוע קשות בנפש האדם, וכן בעיסוקו ובמעמדו החברתי והכלכלי. היא עלולה לפגוע פגיעה ללא תקנה בטעם חייו ובאיכות חייו.

לא סתם הדגשתי קודם את העובדה כי המעסיק הטיח מילים קשות בעובדת בפני עובדים אחרים כי זה הוא אחד התנאים הנדרשים להוכחת לשון הרע במקום העבודה הקבועים בחוק כדלקמן: "אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע".

לסיכום – אציין כי עובד במקרים מסוימים של התעמרות בעבודה שיש בה סממנים גם של לשון הרע יכול לדרוש פיצוי כספי בשל רכיב לשון הרע ללא הוכחת נזק שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע סך של 140 אלף ש"ח.

במקרה שמשרדי טיפל בו בשם הלקוחה שלנו – העובדת תבעה בגין רכיב ההתעמרות בעבודה סך של 120 אלף ש"ח הכולל גם רכיב של עוגמת נפש בנוסף לסכום זה היא תבעה גם בגין רכיב לשון הרע סך של 100 אלף ש"ח.

וכן לדעתי האישית והמקצועית התעללות נפשית במקום העבודה מצד הבוס או העובדים היא עילה להתפטרות וקבלת פיצוי פיטורין כדין.

אני לא מעודד את הלקוחות שלי להמשיך לעבוד במקום העבודה עד לקבלת התקף לב בעקבות לחץ נפשי מתמשך על בסיס קבוע במקום העבודה במיוחד כאשר הם מראים לי אישורים רפואיים המעידים כי לחץ זה פוגע בהם פיזית ונפשית כאחד.

זכרו ידע הוא כוח ! 

חשוב לציין כי כל מקרה של התעמרות בעבודה ו/או לשון הרע יש לבחון לגופו באופן פרטני ולכן אני ממליץ כי תפנו לעורך דין העוסק בתחום.

הצטרפו לקבוצת פייסבוק המנוהלת על ידי משרדינו העוסקת בנזיקין עדכונים בפיצוי. למען קהל הלקוחות דובר השפה הרוסית אנו מנהלים קבוצה נפרדת – Адв.Таль Раби- Возмещение ущерба.