מוות כתוצאה מתאונת דרכים כפולה | פורום תאונת דרכים ועבודה

היום אנחנו נדבר על מקרה מוות כתוצאה מתאונת דרכים. במקרה דנן מדובר בתאונת דרכים ממנה נפגע המנוח ונגרם לו נזק גוף בעיקר שברים ברגליו ונכות צמיתה של 28%. זמן קצר לאחר מכן וטרם שהספיק להבריא מתאונת דרכים הקודמת ולחזור לעבודתו שוב המנוח עבר תאונת דרכים והפעם קיפד את חיוו – המנוח הותיר אחריו אלמנה ושלושה ילדים.

להמשיך לקרוא מוות כתוצאה מתאונת דרכים כפולה | פורום תאונת דרכים ועבודה

פציעה ונפילה ברכבת האם מדובר בתאונת דרכים?

היום נענה לשאלה שנשאלה בפורום תאונות העוסקת בפציעה כתוצאה מתאונה ברכבת ישראל. מה קורה במקרה שבו נוסע נפל בשל דחיפה של נוסע אחר או בשל החלקה ברכבת ונגרם לו נזק גוף כיצד יכול הוא לקבל פיצוי כספי ויותר חשוב מי אחראי לפצות את הנוסע ברכבת בשל נזק גוף?

במקרה של נזק גוף שנגרם לנוסע כגון הנוסע ברכבת אתם לא נדרשים להתנהל מול אדם פרטי שלא ברור חוסנו הכלכלי והאם הוא יכול לעמוד בגובה הפיצוי. כל מה שצריך להוכיח שהכן מדובר בתאונת דרכים ובמצב דברים זה זכאי נוסע הרכבת שניזוק בגופו לפיצוי מחברת הביטוח אשר מבטחת את הרכבת בישראל.
תאונה ברכבת פיצוי כספי בשל נזק גוף.

להמשיך לקרוא פציעה ונפילה ברכבת האם מדובר בתאונת דרכים?

נפילה באוטובוס או פציעה באוטובוס מה עושים?

הפעם נענה לדינה השואלת האם נפילה באוטובוס היא תאונת דרכים ואם כן אז למי פונים ואיך מקבלים פיצוי כספי + עדכון חדש מהפסיקה של בית המשפט הקובע חד משעמית כי תאונה באוטובוס היא תאונת דרכים המזכה בפיצוי כספי את הנוסע הניזוק.

מה הפיצוי הכספי שמגיע לנוסע שנפצע וניזוק באוטובוס

להמשיך לקרוא נפילה באוטובוס או פציעה באוטובוס מה עושים?

תאונת דרכים – נהיגה ללא ביטוח חובה – ילד קטן נסע ונפצע בתאונה

ילד נפגע בתאונת דרכים כאשר נסע ברכב של בן דודו שלא היה מבוטח בביטוח חובה וגם לא רישיון רכב בתוקף לכן קרנית – קרן לנפגעי תאונת דרכים נתבעה בהליך זה כאשר נשאלת השאלה מי הולך לשלם בעד נזק הגוף שנגרם לילד הקטין?

הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

הילד הגיש את תביעתו כאשר היה בגיר והופיע בפני ביטוח לאומי לצורך הערכת נכותו כהיותו בגיר.
לבגיר שנפגע בתאונת הדרכים קבעו נכות בשיעור של 70 אחוז בתחום הפסיכאטרי, 30 אחוז בתחום הניורולוגי ו 5 אחוז בתחום האורטופדי.
סה"כ נכותו של הבגיר בעקבות תאונת הדרכים שהוגשה נגד קרנית עומדת על 80 אחוז.

לידע כללי אודות קרנית – מדוע התביעה הוגשה נגד קרנית ומה זה בכלל קרנית?

קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים היא גוף המפצה את הניזוקים כאשר מדובר בתאונת דרכים ובין היתר כאשר אין ביטוח חובה בתוקף – במצב כזה הניזוק אשר נפגע בתאונת דרכים מקבל כספים מקרנית ישירות.
בשל התאונה פנה התובע אל הביטוח הלאומי בתביעה לקצבת ילד נכה ולאחרי כן למחלקת נכות כללית וכן למחלקת שירותים מיוחדים וניידות. פניתו של התובע לקבלת תגמולי ניידות שירותים מיוחדים לנכים נדחתה.
הצדדים הסכימו ביניהם כי הפיצוי המגיע לתובע בגין נזקיו כתוצאה מהתאונה יעמוד על 3 מיליון ₪ לפני ניכוי תשלומים תכופים, גמלאות ביטוח לאומי בעבר ובעתיד… את ייתר הרכיבים לא נפרט כי זה פחות רלוונטי לעניינו …

תביעה נגד ביטוח לאומי – גמלת שירותים מיוחדים

המחלוקת העיקרית בין הצדדים – האם הקפאת גמלאות שירותים מיוחדים לנכים עתידיות אפשרית עד לסיום ומיצוי ההליכים בביטוח לאומי. נכותו הזמנית של הניזוק מזכה אותו בגמלת נכות אין היא מזכה אותו בגמלת שירותים מיוחדים לנכים.
הניזוק טוען כי אין להקפיא כל סכום לעניין זה ויש להעביר אליו את כספי הפיצוי באופן המלא ואילו לטענת קרנית יש להקפיא סכום מסוים בגין גמלאות מהסיבה שייתכן כפל פיצוי כי אם קרנית תשלם כספים אלה היום יכול הניזוק עוד מספר שנים לגשת לביטוח לאומי במקרה של החמרה במצבו ולדרוש כספים בגין ראשי נזק זה למרות שכבר קיבל פיצוי בפועל מקרנית.
בנוסף טענה הנתבעת כי יש להורות לנפגע תאונת הדרכים ליזום תביעה נוספת מצדו לקבלת גמלת שירותים מיוחדים לנכים לאחר קביעת נכותו הצמיתה.
הניזוק בתאונת הדרכים טען כי  למרות שנכויותיו בביטוח לאומי הן זמניות בשלב זה-  אין בה לעלות או להוריד בנדון שכן לו התובע היה זוכה לגמלת שר"מ זמנית בגין נכותו הזמנית, הרי שאז ראוי היה להקפיא סך מסוים אף עבור גימלה עתידית אשר אפשר שתקבע, ואולם מעת שתביעתו לעניין זה נדחתה כבר בשלב קביעת הנכות הזמנית הדעת נותנת, וכך אף על בית המשפט להעריך, כי תדחה עם קביעת הנכות הצמיתה.

האם קרנית יכולה לחייב את נפגע תאונת הדרכים לפעול באופן יזום מול מחלקת שירותים מיוחדים?

בנוסף הניזוק טען כי קרנית לא יכולה לחייב את הנפגע לפעול באופן יזום מול מחלקת שירותים מיוחדים על ידי הגשת תביעה חדשה למחלקה זו לרבות עמידה בפני ועדות רפואיות בכל התחומים.
בוודאי שאין לחייבו לעשות זאת כאשר אין המלצה של הועדה הרפואית לפנות לקבלת שירותים מיוחדים לנכים.
הסבר – הטעם לניכוי הגמלאות הוא כי תשלומי הביטוח הלאומי, בעבר ובעתיד, מפחיתים את זכותו של הניזוק כלפי המזיק, ומעמידים תחתיה את זכותו של המל"ל כלפי המזיק.
במצב שכזה למעשה קרנית צריכה לשלם פחות לנפגע תאונת הדרכים.
הנפגע אינו חייב לפנות בפועל לביטוח לאומי לצורך קבלת הגמלאות להן הוא זכאי אך במצב שכזה ייתכן שינוכו הגמלאות להן הוא זכאי, ככל שמדובר בתביעה נגד המעביד, או "יוקפא" סך מתאים כאשר התביעה מופנית כנגד צד ג'.
חשוב לציין – בית המשפט ינכה או יקיפא כספים רק אם הנפגע עומד לכאורה בתנאים המזכים אותו בגמלה ואולם במקרים בהם סבור בית המשפט כי התובע אינו זכאי כלל לגמלה בית המשפט לא יעכב כספים של הנזיוק.
סיכום – במקרה דנן בית המשפט קבע כי אין מקום להורות על עיכוב כספים בשל האפשרות כי תינתן לניזוק בעתיד גמלת שירותים מיוחדים לנכים.
 [wpforms id="138" title="true" description="true"]